Selamat Datang

Sistem Maklumat Perancangan Gunatanah Labuan

Aplikasi web atas talian yang memberi kemudahan kepada anda untuk membuat rujukan maklumat geospatial berkaitan gunatanah perancangan di Labuan

Pemetaan Interaktif

Selamat Datang ke SMPGL

Aplikasi web atas talian yang memberi kemudahan kepada anda untuk membuat rujukan maklumat geospatial berkaitan gunatanah perancangan di Labuan. Melalui SMPGL, anda boleh melihat dan mengakses maklumat gunatanah semasa dan menyemak zoning gunatanah yang telah ditetapkan oleh Rancangan Tempatan bagi sesuatu kawasan.

Pemetaan Interaktif

Pengurusan maklumat gunatanah perancangan melalui pemetaan interaktif.

Gunatanah

Semasa

Maklumat gunatanah sedia ada yang terdapat di atas lot-lot atau kawasan.

Gunatanah

Zoning

Gunatanah yang telah ditetapkan ke atas lot-lot atau kawasan untuk satu tempoh.

Rancangan

Fizikal Negara

Perancangan spatial sosio-ekonomi Rancangan Malaysia Lima Tahun.

Lot

Kadaster

Lot Kadaster Berdigit daripada Pangkalan Data Ukur Kadaster Berdigit Kebangsaan.

Kategori Guna Tanah

Senarai kategori-kategori guna tanah di Labuan

Infrastruktur dan Utiliti

Keseluruhan kemudahan asas yang perlu bagi pembangunan dan pemajuan.

Perumahan

Kumpulan rumah, rumah-rumah tempat tinggal

Komersial 

Berkaitan dengan atau bersifat perdagangan : kepentingan dan tujuan; nilai-nilai ekonomi; ...

Badan Air 

Kawasan di mana air menutup permukaan bumi secara semulajadi atau ...

Hutan

Tanah yang meliputi kawasan melebihi 0.5 hektar dengan mempunyai pokok-pokok berketinggian ...

Pengangkutan 

Infrastruktur berkenaan pembawaan (barang-barang dll) dari satu tempat ke tempat ...

Pertanian

"pertanian" termasuklah hortikultur, perladangan, penanaman tanaman, pokok buah-buahan, sayursayuran, atau ...

Pantai

Tebing atau tepi laut (tasik, dsb) yg diliputi pasir (batu-batu ...

Institusi dan Kemudahan Masyarakat 

Aktiviti termasuk institusi kerajaan dan kemudahan masyarakat yang disediakan oleh ...

Tanah Lapang dan Rekreasi

Kawasan lapang serta zon penampan dan kemudahan rekreasi yang disediakan ...

Industri

Perusahaan (biasanya secara besar-besaran) untuk membuat, menghasilkan, mengeluarkan produk

Tanah Kosong

Tanah milik / tanah kerajaan yang masih belum dibangunkan atau lot ...

Berita & Makluman

MESYUARAT JK PERANCANGAN GUNATANAH MAKLUMAT (JPMG, BIL.1/2023)

Mesyuarat Jawatankuasa telah diadakan oleh PLANMalaysia pada 14.07.2023 secara hybrid.

Selanjutnya

HBPL2023

Program Hari Bertemu Pelanggan Perbadanan Labuan (HBPPL) dan Agensi Kerajaan di WP Labuan berlangsung pada 29-30 Julai 2023

Selanjutnya
...

Hari Ini

...

Minggu Ini

...

Bulan Ini

...

Tahun Ini