Hak Cipta & Penafian

Notis Hak Cipta

Hak cipta Laman Web SMPGL dan kandungannya yang termasuk maklumat, teks, imej, grafik, fail suara, fail video dan susunannya serta bahan-bahannya adalah kepunyaan Kerajaan Malaysia dan Perbadanan Labuan kecuali dinyatakan sebaliknya. Tiada mana-mana bahagian laman web ini boleh diubah, disalin, diedar, dihantar semula, disiarkan, dipamerkan, diterbitkan, dilesenkan, dipindah, dijual atau diuruskan bagi tujuan komersil atau apa-apa tujuan dalam apa bentuk sekalipun tanpa mendapat kebenaran secara bertulis yang jelas terlebih dahulu daripada Ketua Pengarah Perbadanan Labuan.

Penafian

Kerajaan Malaysia dan Perbadanan Labuan tidak bertanggungjawab di atas kehilangan atau kerosakan disebabkan penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi daripada laman web ini.

Perjanjian Aras Khidmat (SLA) bagi laman web Perbadanan Labuan adalah pada kadar 99.5% Tempoh Berfungsi dan Masa Henti bagi laman web PL iaitu tidak lebih daripada 0.5% iaitu selama 2628 minit setahun.