MESYUARAT JK PERANCANGAN GUNATANAH MAKLUMAT (JPMG, BIL.1/2023)

Urusetia;

Bahagian Maklumat Gunatanah Negara