Soalan Lazim

Apakah perkhidmatan yang terdapat dalam Aplikasi SMPGL?
Terdapat 4 perkhidmatan yang terdapat dalam Aplikasi SMPGL iaitu:
  • Pengurusan Data Gunatanah
  • Pemetaan Interaktif
  • Kamus Data Kategori Guna Tanah
  • Statistik Guna Tanah
Apakah data yang disimpan dalam Aplikasi SMPGL?
Data yang disimpan dalam Aplikasi SMPGL ialah data geospatial gunatanah semasa, komited dan zoning (Peta Cadangan) yang telah dikemaskini untuk Wilayah Persekutuan Labuan.
Adakah pelan interaktif untuk pengguna awam yang disediakan boleh dicetak?
Tidak. Pelan interaktif ini untuk rujukan sahaja.