Senarai Kategori Guna Tanah

Add advanced interaction controls to your HTML tables

Memuatkan Data...
Kod Nama Penerangan
IFU000 IFU100 IFU101
Laluan Rentis 500 kv
IFU000 Infrastruktur dan Utiliti IFU100 Bekalan Elektrik Laluan Rentis 500 kv Talian penghantaran (transmission line) elektrik berkuasa 500 kv
IFU000 IFU100 IFU102
Laluan Rentis 275 kv
IFU000 Infrastruktur dan Utiliti IFU100 Bekalan Elektrik Laluan Rentis 275 kv Talian penghantaran (transmission line) elektrik berkuasa 275 kv
IFU000 IFU100 IFU103
Laluan Rentis 132 kv
IFU000 Infrastruktur dan Utiliti IFU100 Bekalan Elektrik Laluan Rentis 132 kv Talian penghantaran (transmission line) elektrik berkuasa 132 kv
IFU000 IFU100 IFU104
Laluan Rentis 66 kv
IFU000 Infrastruktur dan Utiliti IFU100 Bekalan Elektrik Laluan Rentis 66 kv Talian penghantaran (transmission line) elektrik berkuasa 66 kv
IFU000 IFU100 IFU105
Laluan Rentis 33 kv
IFU000 Infrastruktur dan Utiliti IFU100 Bekalan Elektrik Laluan Rentis 33 kv Talian penghantaran (transmission line) elektrik berkuasa 33 kv
IFU000 IFU100 IFU106
Loji Janakuasa Gas/Fosil
IFU000 Infrastruktur dan Utiliti IFU100 Bekalan Elektrik Loji Janakuasa Gas/Fosil Loji janakuasa menggunakan gas/fosil untuk penjanaan tenaga elektrik
IFU000 IFU100 IFU107
Loji Janakuasa Hidro
IFU000 Infrastruktur dan Utiliti IFU100 Bekalan Elektrik Loji Janakuasa Hidro Loji janakuasa menggunakan air daripada empangan sebagai penggerak utama untuk memusingkan turbin bagi penjanaan tenaga elektrik
IFU000 IFU100 IFU108
Pencawang Masuk Utama (PMU)
IFU000 Infrastruktur dan Utiliti IFU100 Bekalan Elektrik Pencawang Masuk Utama (PMU) Tempat atau stesen di mana voltan tinggi 132kV atau 275kV direndahkan ke voltan pembahagian
IFU000 IFU100 IFU109
Pencawang Pembahagi Utama (PPU)
IFU000 Infrastruktur dan Utiliti IFU100 Bekalan Elektrik Pencawang Pembahagi Utama (PPU) Tempat atau stesen di mana voltan tinggi pembahagian 33kV atau 22kV direndahkan ke rangkaian 11kV.
IFU000 IFU100 IFU110
Pencawang Elektrik (PE)
IFU000 Infrastruktur dan Utiliti IFU100 Bekalan Elektrik Pencawang Elektrik (PE) Tempat di mana voltan tinggi pembahagian 33kV, 22kV atau 11kV diturunkan ke voltan yang lebih rendah iaitu 400V atau 230V
IFU000 IFU100 IFU111
Bekalan Elektrik Lain
IFU000 Infrastruktur dan Utiliti IFU100 Bekalan Elektrik Bekalan Elektrik Lain Aktiviti bekalan elektrik yang lain (yang aktivitinya tidak tersenarai di atas)
IFU000 IFU100 IFU112
Loji Janakuasa Arang Batu
IFU000 Infrastruktur dan Utiliti IFU100 Bekalan Elektrik Loji Janakuasa Arang Batu Loji janakuasa menggunakan arang batu untuk penjanaan tenaga elektrik
IFU000 IFU100 IFU113
Loji Janakuasa Kincir Angin
IFU000 Infrastruktur dan Utiliti IFU100 Bekalan Elektrik Loji Janakuasa Kincir Angin Kincir angin (turbin angin) digunakan untuk menghasilkan tenaga elektrik dengan menggunakan kekuatan angin
IFU000 IFU100 IFU114
Loji Janakuasa Solar
IFU000 Infrastruktur dan Utiliti IFU100 Bekalan Elektrik Loji Janakuasa Solar Tapak atau kawasan tanah yang dibina dengan panel solar untuk penjanaan tenaga elektrik daripada tenaga boleh baharu iaitu matahari.
IFU000 IFU200 IFU201
Laluan Paip Gas (PGU I, PGU II, PGU III)
IFU000 Infrastruktur dan Utiliti IFU200 Bekalan Gas / Petroleum Laluan Paip Gas (PGU I, PGU II, PGU III) Paip penghantaran (transmission pipeline) bekalan gas dari loji pemprosesan gas untuk kegunaan stesen tenaga, industri, isirumah dan lain-lain pengguna
IFU000 IFU200 IFU205
Stesen Pengagih Gas
IFU000 Infrastruktur dan Utiliti IFU200 Bekalan Gas / Petroleum Stesen Pengagih Gas Stesen pengagihan gas yang berfungsi untuk menurunkan kadar tekanan gas kepada tekanan yang selamat dan diagihkan kepada pengguna dari feeder line ke laluan paip pengagih.
IFU000 IFU200 IFU206
Bekalan Gas dan Petroleum Lain
IFU000 Infrastruktur dan Utiliti IFU200 Bekalan Gas / Petroleum Bekalan Gas dan Petroleum Lain Aktiviti bekalan gas dan petroleum yang lain (yang aktivitinya tidak tersenarai di atas)
IFU000 IFU200 IFU204
City Gates
IFU000 Infrastruktur dan Utiliti IFU200 Bekalan Gas / Petroleum City Gates Stesen yang dilengkapi dengan meter pelaras tekanan yang berfungsi untuk menurunkan kadar tekanan gas kepada tekanan yang selamat dari PGU kepada Stesen Pengagih.
IFU000 IFU500 IFU501
Satelit Bumi
IFU000 Infrastruktur dan Utiliti IFU500 Telekomunikasi Satelit Bumi Stesen gelombang mikro yang menampung antena parabola untuk menerima atau memancar isyarat dari atau ke satelit
IFU000 IFU500 IFU502
Stesen VSAT
IFU000 Infrastruktur dan Utiliti IFU500 Telekomunikasi Stesen VSAT Stesen gelombang mikro yang menampung antena parabola untuk kawasan luar bandar
IFU000 IFU500 IFU511
Telekomunikasi Lain
IFU000 Infrastruktur dan Utiliti IFU500 Telekomunikasi Telekomunikasi Lain Aktiviti telekomunikasi yang lain (yang aktivitinya tidak tersenarai di atas)
IFU000 IFU500 IFU503
Stesen Radio Selular
IFU000 Infrastruktur dan Utiliti IFU500 Telekomunikasi Stesen Radio Selular Stesen pangkalan gelombang mikro yang berfungsi untuk menerima dan menghantar isyarat radio
IFU000 IFU500 IFU504
Bangunan Ibu Sawat
IFU000 Infrastruktur dan Utiliti IFU500 Telekomunikasi Bangunan Ibu Sawat Bangunan yang menempatkan pusat suis atau pengsuisan yang merangkaikan atau menghubungkan talian telefon atau komunikasi
IFU000 IFU500 IFU505
Stesen Bukit
IFU000 Infrastruktur dan Utiliti IFU500 Telekomunikasi Stesen Bukit Stesen microwave bagi permulaan dan akhir isyarat gelombang mikro
IFU000 IFU500 IFU506
Stesen Radio
IFU000 Infrastruktur dan Utiliti IFU500 Telekomunikasi Stesen Radio Bangunan atau premis stesen radio termasuk struktur dan kemudahan yang menyokong aktivitinya
IFU000 IFU500 IFU507
Menara Radar/Antena
IFU000 Infrastruktur dan Utiliti IFU500 Telekomunikasi Menara Radar/Antena Menara yang menempatkan radar atau antena yang berfungsi untuk memancar dan menerima gelombang radio.
IFU000 IFU500 IFU508
IT Hub
IFU000 Infrastruktur dan Utiliti IFU500 Telekomunikasi IT Hub Pusat Teknologi Maklumat (Information Technology/ IT) yang terlibat dengan penggunaan komputer dan perisian untuk mengubah, menyimpan, melindungi, memproses, memindah, melihat, dan mendapatkan maklumat
IFU000 IFU500 IFU509
Menara Pemancar Telekomunikasi
IFU000 Infrastruktur dan Utiliti IFU500 Telekomunikasi Menara Pemancar Telekomunikasi Struktur menara atau antena untuk operasi telekomunikasi
IFU000 IFU500 IFU510
Rizab Telekomunikasi
IFU000 Infrastruktur dan Utiliti IFU500 Telekomunikasi Rizab Telekomunikasi Kabel telekomunikasi milik operator telekomunikasi
IFU000 IFU600 IFU601
Pusat Rawatan Sisa Pepejal
IFU000 Infrastruktur dan Utiliti IFU600 Pelupusan Sisa Pepejal Pusat Rawatan Sisa Pepejal Mana-mana tanah yang digunakan bagi mengendalikan, menstor, mengasingkan, mengangkut, memindahkan,memproses, mengitar semula, mengolah dan melupuskan sisa pepejal terkawal dan termasuklah stesen pemindahan, tapak pelupusan,tambak tanah kebersihan, loji penunu dan loji pengolahan haba lain, loji pengitar semula dan loji pengkomposan
IFU000 IFU600 IFU602
Pusat Pemindahan Sisa Pepejal
IFU000 Infrastruktur dan Utiliti IFU600 Pelupusan Sisa Pepejal Pusat Pemindahan Sisa Pepejal Tempat/Kemudahan di mana sisa pepejal terkawal dipunggah dari kenderaan pungutan sisa, dan dimuatkan semula ke dalam kenderaan angkut jauh berkapasiti besar, baj atau pengangkutan rel bagi penghantaran laluan darat atau air ke kemudahan pengolahan dan pelupusan.
IFU000 IFU600 IFU603
Insinerator (Termaplant)
IFU000 Infrastruktur dan Utiliti IFU600 Pelupusan Sisa Pepejal Insinerator (Termaplant) Tempat atau alat untuk memproses bahan-bahan buangan melalui proses pembakaran
IFU000 IFU600 IFU604
Tapak Pelupusan Sisa Pepejal Sanitari
IFU000 Infrastruktur dan Utiliti IFU600 Pelupusan Sisa Pepejal Tapak Pelupusan Sisa Pepejal Sanitari Tempat pembuangan sampah yang dilengkapi sistem pengumpulan gas metana dan air larut resap, loji rawatan air larut resap dan penutupan liner.
IFU000 IFU600 IFU605
Tapak Pusat Pengumpulan/ Pemindahan
IFU000 Infrastruktur dan Utiliti IFU600 Pelupusan Sisa Pepejal Tapak Pusat Pengumpulan/ Pemindahan Tapak atau tempat untuk mengumpul sisa bagi tempoh sementara waktu sebelum aktiviti berikutnya dijalankan. Aktiviti atau proses mungkin termasuk pengumpulan, pengangkutan, pemindahan, pemprosesan dan kitar semula. Aktiviti pengumpulan turut boleh dilakukan di tempat khas atau bangunan bagi menyimpan bahan-bahan buangan dan tidak terhad kepada gudang tertutup, bangunan terbuka, bekas atau container perkapalan.
IFU000 IFU600 IFU606
Pusat Kitar Semula
IFU000 Infrastruktur dan Utiliti IFU600 Pelupusan Sisa Pepejal Pusat Kitar Semula Tempat untuk meletak atau menjual sisa pepejal yang boleh dikitar semula.
IFU000 IFU600 IFU607
Pelupusan Sisa Pepejal Lain
IFU000 Infrastruktur dan Utiliti IFU600 Pelupusan Sisa Pepejal Pelupusan Sisa Pepejal Lain Aktiviti pelupusan sisa pepejal yang lain (yang aktivitinya tidak tersenarai di atas)
IFU000 IFU600 IFU608
Tapak Pelupusan Sisa Pepejal Bukan Sanitari
IFU000 Infrastruktur dan Utiliti IFU600 Pelupusan Sisa Pepejal Tapak Pelupusan Sisa Pepejal Bukan Sanitari Tempat pembuangan sampah yang terbuka serta tidak dilengkapi sistem pengumpulan gas metana dan air larut resap, loji rawatan air larut resap dan penutupan liner.
IFU000 IFU600 IFU609
Tapak Pengurusan Sisa Pepejal Bersepadu
IFU000 Infrastruktur dan Utiliti IFU600 Pelupusan Sisa Pepejal Tapak Pengurusan Sisa Pepejal Bersepadu Tempat untuk merawat dan melupus sisa buangan yang menyediakan kemudahan loji pembakaran untuk rawatan haba dan pelupusan sisa buangan berjadual termasuk sisa patalogi dan klinikal
IFU000 IFU600 IFU610
Tapak Pelupusan Sisa Pepejal yang Telah Ditutup.
IFU000 Infrastruktur dan Utiliti IFU600 Pelupusan Sisa Pepejal Tapak Pelupusan Sisa Pepejal yang Telah Ditutup. Tempat pembuangan sampah yang telah tidak beroperasi atau telah ditutup
IFU000 IFU700 IFU701
Pusat Pengurusan Bahan Kimia / Berbahaya
IFU000 Infrastruktur dan Utiliti IFU700 Buangan Terjadual Pusat Pengurusan Bahan Kimia / Berbahaya Pusat ini dilengkapi dengan kemudahan untuk mengendalikan bahan kima/berbahaya yang dihasilkan dalam negara
IFU000 IFU700 IFU705
Pusat Pengurusan Sisa Klinikal
IFU000 Infrastruktur dan Utiliti IFU700 Buangan Terjadual Pusat Pengurusan Sisa Klinikal Pusat ini dilengkapi dengan kemudahan untuk mengendalikan sisa klinikal yang dihasilkan dalam negara
IFU000 IFU700 IFU709
Pusat Pengurusan Sisa Radioaktif
IFU000 Infrastruktur dan Utiliti IFU700 Buangan Terjadual Pusat Pengurusan Sisa Radioaktif Pusat ini dilengkapi dengan kemudahan untuk mengendalikan sisa radioaktif yang dihasilkan dalam negara
IFU000 IFU700 IFU712
Buangan Terjadual Lain
IFU000 Infrastruktur dan Utiliti IFU700 Buangan Terjadual Buangan Terjadual Lain Aktiviti pelupusan sisa berjadual yang lain (yang aktivitinya tidak tersenarai di atas)
IFU000 IFU800 IFU801
Loji Rawatan Kumbahan
IFU000 Infrastruktur dan Utiliti IFU800 Pembentungan Loji Rawatan Kumbahan Loji rawatan kumbahan mekanikal
IFU000 IFU800 IFU802
Stesen Pam Rangkaian
IFU000 Infrastruktur dan Utiliti IFU800 Pembentungan Stesen Pam Rangkaian Tempat yang berfungsi untuk mengalirkan kumbahan daripada kawasan rendah daripada kawasan loji rawatan kumbahan
IFU000 IFU800 IFU803
Kolam Oksidasi
IFU000 Infrastruktur dan Utiliti IFU800 Pembentungan Kolam Oksidasi Kolam pengumpulan/pemprosesan air buangan (Kolam Pengoksidaan/Penstabilan)
IFU000 IFU800 IFU804
Pembetungan Lain
IFU000 Infrastruktur dan Utiliti IFU800 Pembentungan Pembetungan Lain Aktiviti pembentungan yang lain (yang aktivitinya tidak tersenarai di atas)
IFU000 IFU900 IFU901
Struktur Empangan
IFU000 Infrastruktur dan Utiliti IFU900 Empangan Struktur Empangan Struktur empangan yang dibina untuk mengumpul air dan menjana tenaga elektrik
IFU000 IFU400 IFU408
Tali Air dan Jalan
IFU000 Infrastruktur dan Utiliti IFU400 Pengairan dan Perparitan Tali Air dan Jalan Rizab tali air yang digunakan bersama jalan penghubung
IFU000 IFU400 IFU401
Kolam Takungan
IFU000 Infrastruktur dan Utiliti IFU400 Pengairan dan Perparitan Kolam Takungan Kolam yang digunakan untuk menahan air bagi beberapa jam supaya saliran perparitan dan sungai sempat mengalirkan air larian (surface run-off) ke lautan.
IFU000 IFU400 IFU403
Stesen Pam
IFU000 Infrastruktur dan Utiliti IFU400 Pengairan dan Perparitan Stesen Pam Bangunan atau tempat operasi dua atau lebih pam untuk membekalkan air dengan tekanan yang mencukupi kepada sistem pengagihan
IFU000 IFU400 IFU404
Saliran Pertanian
IFU000 Infrastruktur dan Utiliti IFU400 Pengairan dan Perparitan Saliran Pertanian Parit atau terusan yang digunakan untuk mengawal kadar air di kawasan pertanian serta menyalurkan lebihan air larian dari kawasan pertanian ke sungai / laut
IFU000 IFU400 IFU405
Rangkaian Sistem Perparitan
IFU000 Infrastruktur dan Utiliti IFU400 Pengairan dan Perparitan Rangkaian Sistem Perparitan Parit atau longkang yang berfungsi sebagai sistem saliran sekunder dan tributri.
IFU000 IFU400 IFU406
Pengairan dan Perparitan Lain
IFU000 Infrastruktur dan Utiliti IFU400 Pengairan dan Perparitan Pengairan dan Perparitan Lain Aktiviti Pengairan dan Perparitan yang lain (yang aktivitinya tidak tersenarai di atas)
IFU000 IFU400 IFU407
Benteng Pemecah Ombak
IFU000 Infrastruktur dan Utiliti IFU400 Pengairan dan Perparitan Benteng Pemecah Ombak Struktur binaan yang dibina untuk mengurangkan tindakan ombak di kawasan pantai bagi menstabilkan bahagian pantai semula jadi atau buatan daripada hakisan
IFU000 IFU300 IFU302
Paip Pengaliran Air Antara Negara/Negeri/ Daerah
IFU000 Infrastruktur dan Utiliti IFU300 Bekalan Air Paip Pengaliran Air Antara Negara/Negeri/ Daerah Paip pengagihan air untuk tujuan bekalan air antara negara, negeri dan daerah
IFU000 IFU300 IFU304
Loji Rawatan Air
IFU000 Infrastruktur dan Utiliti IFU300 Bekalan Air Loji Rawatan Air Pusat merawat air melalui proses membuang bahan cemar daripada air mentah bagi menghasilkan air yang selamat
IFU000 IFU300 IFU306
Takat Pengambilan Air
IFU000 Infrastruktur dan Utiliti IFU300 Bekalan Air Takat Pengambilan Air Struktur kejuruteraan yang dibina untuk pengekstrakan air sungai
IFU000 IFU300 IFU308
Rumah Pam Bekalan Air
IFU000 Infrastruktur dan Utiliti IFU300 Bekalan Air Rumah Pam Bekalan Air Bangunan untuk menempat kemudahan mekanikal dan elektrik untuk pengagihan air
IFU000 IFU300 IFU309
Tangki Air
IFU000 Infrastruktur dan Utiliti IFU300 Bekalan Air Tangki Air Tangki bagi menakung atau menyimpan air bersih sebelum diagihkan kepada pengguna
IFU000 IFU300 IFU310
Bekalan Air Lain
IFU000 Infrastruktur dan Utiliti IFU300 Bekalan Air Bekalan Air Lain Aktiviti bekalan air yang lain (yang aktivitinya tidak tersenarai di atas)
TRM000 TRM100 TRM104
Rumah Pekerja
TRM000 Perumahan TRM100 Perumahan Strata Rumah Pekerja Rumah kakitangan pihak swasta yang dibina untuk tujuan penginapan pekerja. 
TRM000 TRM100 TRM101
Rumah Berbilang Tingkat
TRM000 Perumahan TRM100 Perumahan Strata Rumah Berbilang Tingkat Bangunan bertingkat yang mengandungi beberapa unit rumah yang berasingan. Kemudahan asas yang disediakan oleh pihak pemaju/pengurusan adalah lebih daripada rumah flat seperti surau, tempat letak kereta terbuka, dan berbumbung, kawasan rekreasi, taman permainan, khidmat keselamatan dan dikelilingi kawasan berpagar.
TRM000 TRM100 TRM105
Rumah Bandar (Townhouse)
TRM000 Perumahan TRM100 Perumahan Strata Rumah Bandar (Townhouse) Struktur rumah bandar seperti rumah teres dua tingkat yang bersambung secara menegak atau melintang antara satu sama lain dalam satu bangunan. Cuma perbezaannya ialah setiap tingkat diduduki oleh penghuni yang berlainan dan mempunyai pintu masuk yang berasingan.
TRM000 TRM100 TRM106
Sesebuah
TRM000 Perumahan TRM100 Perumahan Strata Sesebuah Rumah berasingan yang tidak berkongsi dinding dengan rumah lain yang dibina di kawasan skim kediaman berpagar (Gated Community) dan berhakmilik strata (yang dibangunkan mengikut peruntukan Seksyen 6(1A) Akta Hakmilik Strata 1985 (Akta 318)).
TRM000 TRM100 TRM107
Berkembar
TRM000 Perumahan TRM100 Perumahan Strata Berkembar Dua buah rumah berasingan tetapi berkongsi dinding yang sama dan mempunyai pintu masuk berasingan di kawasan skim kediaman berpagar (Gated Community) dan berhakmilik strata (yang dibangunkan mengikut peruntukan Seksyen 6(1A) Akta Hakmilik Strata 1985 (Akta 318)).
TRM000 TRM100 TRM108
Teres
TRM000 Perumahan TRM100 Perumahan Strata Teres Rumah berasingan dibina secara berbaris tetapi berkongsi dinding dengan rumah di sebelahnya. Ia mengandungi sekurang-kurangnya tiga unit rumah atau lebih dan dibina di skim kediaman berpagar (Gated Community) dan berhakmilik strata (yang dibangunkan mengikut peruntukan Seksyen 6(1A) Akta Hakmilik Strata 1985 (Akta 318)).
TRM000 TRM100 TRM109
Kluster
TRM000 Perumahan TRM100 Perumahan Strata Kluster Rumah ‘Kluster’ merupakan tempat kediaman atau beberapa unit bangunan kediaman yang berkongsi dinding belakang dengan rumah lain di skim kediaman berpagar (Gated Community) dan berhakmilik strata (yang dibangunkan mengikut peruntukan Seksyen 6(1A) Akta Hakmilik Strata 1985 (Akta 318)).
TRM000 TRM100 TRM110
Perumahan Strata Lain
TRM000 Perumahan TRM100 Perumahan Strata Perumahan Strata Lain Jenis rumah strata yang lain (yang aktivitinya tidak tersenarai di atas)
TRM000 TRM100 TRM111
Penginapan Pekerja Asing
TRM000 Perumahan TRM100 Perumahan Strata Penginapan Pekerja Asing Kemudahan tempat tinggal yang dibangunkan khusus kepada pekerja asing yang digajikan oleh majikan yang sama dan diuruskan oleh majikan itu sendiri atau diserahkan kepada pihak pengurusan berdaftar
TRM000 TRM200 TRM201
Sesebuah
TRM000 Perumahan TRM200 Perumahan Bukan Strata Sesebuah Rumah berasingan tidak berkongsi dinding dengan rumah lain yang dibina.
TRM000 TRM200 TRM202
Berkembar
TRM000 Perumahan TRM200 Perumahan Bukan Strata Berkembar Dua buah rumah berasingan tetapi berkongsi dinding yang sama dan mempunyai pintu masuk berasingan
TRM000 TRM200 TRM203
Teres
TRM000 Perumahan TRM200 Perumahan Bukan Strata Teres Rumah berasingan dibina secara berbaris tetapi berkongsi dinding dengan rumah di sebelahnya. Ia mengandungi sekurang-kurangnya tiga unit atau lebih
TRM000 TRM200 TRM204
Kluster
TRM000 Perumahan TRM200 Perumahan Bukan Strata Kluster Rumah ‘Kluster’ merupakan tempat kediaman atau beberapa unit bangunan kediaman yang berkongsi dinding belakang dengan rumah lain
TRM000 TRM200 TRM206
Kuarters Kerajaan : Sesebuah/Teres/ Berbilang Tingkat
TRM000 Perumahan TRM200 Perumahan Bukan Strata Kuarters Kerajaan : Sesebuah/Teres/ Berbilang Tingkat Tempat tinggal kakitangan atau pekerja yang disediakan oleh kerajaan
TRM000 TRM200 TRM207
Rumah Pekerja
TRM000 Perumahan TRM200 Perumahan Bukan Strata Rumah Pekerja Rumah kakitangan pihak swasta yang dibina untuk tujuan penginapan pekerja.
TRM000 TRM200 TRM209
Perumahan Bukan Strata Lain
TRM000 Perumahan TRM200 Perumahan Bukan Strata Perumahan Bukan Strata Lain Jenis perumahan bukan strata yang lain (yang aktivitinya tidak tersenarai di atas)
TRM000 TRM200 TRM210
Penginapan Pekerja Asing
TRM000 Perumahan TRM200 Perumahan Bukan Strata Penginapan Pekerja Asing Kemudahan tempat tinggal yang dibangunkan khusus kepada pekerja asing yang digajikan oleh majikan yang sama dan diuruskan oleh majikan itu sendiri atau diserahkan kepada pihak pengurusan berdaftar
TRM000 TRM300 TRM301
Kampung Tersusun
TRM000 Perumahan TRM300 Kampung Kampung Tersusun Kampung yang dirancang berasaskan beberapa sebab seperti penempatan semula kampung, pemberian tanah dan bencana alam. Susun atur kampung yang tersusun. Densiti rendah dan sederhana. Penduduk terlibat dalam pelbagai aktiviti ekonomi.
TRM000 TRM300 TRM302
Petempatan Tanah Rancangan FELDA/ FELCRA/ RISDA
TRM000 Perumahan TRM300 Kampung Petempatan Tanah Rancangan FELDA/ FELCRA/ RISDA Petempatan kampung terancang berikutan dari pembangunan tanah secara besar-besaran. - Majoriti penduduk adalah kaum Melayu -Konsep asas adalah untuk mewujudkan suatu petempatan yang ‘self-contained’ bertujuan membasmi kemiskinan dan memberi hak milik tanah di kalangan penduduk di kawasan desa. Corak petempatan berbentuk berpusat (concentrated) atau berkelompok.  -Kepadatan penduduk sederhana tinggi.
TRM000 TRM300 TRM303
Kampung Baru
TRM000 Perumahan TRM300 Kampung Kampung Baru Merupakan petempatan kampung yang wujud pada masa darurat (1948-1960) bagi mengatasi masalah ancaman komunis. -Penduduk kaum Cina. -Terletak di ladang-ladang getah, kawasan perlombongan bijih timah dan di sekitar bandar-bandar sedia ada. - Corak petempatan adalah berpusat dan berbentuk `grid iron’.
TRM000 TRM300 TRM304
Kampung Tradisional
TRM000 Perumahan TRM300 Kampung Kampung Tradisional Wujud secara tidak dirancang atau organik. -Kampung tradisional di bandar menampung bilangan penduduk yang tinggi dan majoriti terlibat dengan aktiviti perbandaran. Keadaan fizikal kampung kurang teratur dan sesak. -Kampung tradisional di desa berdensiti rendah. -Taburan petempatan dipengaruhi oleh aktiviti ekonomi setempat seperti pertanian, perlombongan dan sebagainya. Corak adalah berjajar atau berkelompok. -Kampung tradisional juga boleh terdapat di pulau-pulau -Majoriti penduduk adalah kaum Melayu dan Cina.
TRM000 TRM300 TRM305
Kampung Nelayan
TRM000 Perumahan TRM300 Kampung Kampung Nelayan Petempatan kampung yang terletak di kuala atau sepanjang sungai, di tepi-tepi pantai dan di pulau-pulau. -Majoriti penduduk adalah kaum Melayu dan Cina. -Pekerjaan adalah menangkap ikan, membuat perahu dan menjalankan aktiviti berasaskan hasil laut dan sungai. -Corak fizikal perkampungan nelayan dipengaruhi oleh faktor semula jadi seperti sungai, muara dan pantai. -Keadaan kampung adalah padat.
TRM000 TRM300 TRM306
Kampung Atas Air
TRM000 Perumahan TRM300 Kampung Kampung Atas Air Terletak di atas air sama ada di sungai, tasik atau laut dan rumah-rumah dibina secara bertiang di atas air. -Dihubung oleh jeti atau jambatan kayu. -Pelbagai densiti mengikut lokasi. -Majoriti penduduk adalah kaum Melayu dan Cina. -Pekerjaan adalah menangkap ikan, membuat perahu dan menjalankan aktiviti berasaskan hasil laut dan sungai.
TRM000 TRM300 TRM307
Kampung Orang Asli
TRM000 Perumahan TRM300 Kampung Kampung Orang Asli Merupakan petempatan yang wujud secara tidak terancang dan mempunyai identiti tersendiri. -Kebiasaannya jauh di kawasan pedalaman dan berdekatan sungai. -Corak petempatan adalah berselerak mengikut suku kaum. -Aktiviti pekerjaan sara diri seperti pertanian, mencari hasil hutan, memburu dan menangkap ikan.
TRM000 TRM300 TRM308
Petempatan Estet
TRM000 Perumahan TRM300 Kampung Petempatan Estet Rumah pekerja ladang yang disediakan oleh majikan pengurusan ladang. -Corak petempatan adalah berkelompok. -Majoriti penduduk kaum India. -Aktiviti utama sebagai peladang kelapa sawit dan getah.
TRM000 TRM300 TRM309
Perumahan Kampung Lain
TRM000 Perumahan TRM300 Kampung Perumahan Kampung Lain Jenis rumah kampung yang lain (yang aktivitinya tidak tersenarai di atas)
TRM000 TRM400 TRM401
Setinggan
TRM000 Perumahan TRM400 Setinggan Setinggan Pencerobohan tanah bagi membina kawasan petempatan.
TPK000 TPK400 TPK401
Pembangunan Penggunaan Bercampur Menegak (vertical)
TPK000 Komersial  TPK400 Pembangunan Penggunaan Bercampur Pembangunan Penggunaan Bercampur Menegak (vertical) merangkumi fungsi kediaman, komersial, institusi kemudahan masyarakat dan lain-lain dalam satu struktur bangunan di atas lot tanah yang sama
TPK000 TPK500 TPK501
Pendidikan Swasta
TPK000 Komersial  TPK500 Kegunaan Khusus Pendidikan Swasta Institusi pendidikan dioperasi oleh pihak swasta yang menawarkan aktiviti pendidikan pelbagai peringkat. Ia melibatkan sekolah pra pendidikan, pendidikan rendah, pendidikan menengah, pendidikan tinggi dan termasuk pendidikan khas dan sokongan.
TPK000 TPK500 TPK502
Kesihatan Swasta
TPK000 Komersial  TPK500 Kegunaan Khusus Kesihatan Swasta Institusi kesihatan dioperasi oleh pihak swasta (Contoh : Hospital Swasta, Klinik Swasta, Pusat Rawatan Dialisis dan lain-lain)
TPK000 TPK500 TPK503
Kemudahan Swasta
TPK000 Komersial  TPK500 Kegunaan Khusus Kemudahan Swasta Institusi kemudahan awam dioperasi oleh pihak swasta (Contoh : Pejabat Pos, Dewan, Tandas, dan lain-lain)
TPK000 TPK500 TPK504
Kemudahan Sukan dan Rekreasi Swasta
TPK000 Komersial  TPK500 Kegunaan Khusus Kemudahan Sukan dan Rekreasi Swasta Kawasan/kemudahan sukan dan rekreasi yang dioperasi oleh pihak swasta (Contoh : Taman Tema, Zoo, Gelanggang futsal, Kolam Renang, Padang Golf dan lain-lain)
TPK000 TPK500 TPK505
Perkuburan Swasta
TPK000 Komersial  TPK500 Kegunaan Khusus Perkuburan Swasta Kawasan perkuburan yang dioperasi oleh pihak swasta (Contoh : Memorial Park, Krematorium, Kolabarium dan lain-lain)
TPK000 TPK500 TPK506
Pusat Penjagaan Swasta
TPK000 Komersial  TPK500 Kegunaan Khusus Pusat Penjagaan Swasta Institusi kebajikan dioperasi oleh pihak swasta (Contoh : Rumah Warga Emas, Rumah jagaan Orang Kurang Upaya (OKU) dan lain-lain)
TPK000 TPK500 TPK507
Tempat Letak Kenderaan Swasta
TPK000 Komersial  TPK500 Kegunaan Khusus Tempat Letak Kenderaan Swasta Kawasan atau bangunan tempat letak kenderaan yang disediakan oleh pihak swasta samada di kawasan terbuka atau dalam bangunan khas dan dikenakan bayaran .
TPK000 TPK500 TPK508
Rumah Persatuan/ Pertubuhan Swasta
TPK000 Komersial  TPK500 Kegunaan Khusus Rumah Persatuan/ Pertubuhan Swasta Institusi untuk menjalankan aktiviti persatuan
TPK000 TPK500 TPK509
Tapak Bazar
TPK000 Komersial  TPK500 Kegunaan Khusus Tapak Bazar Kawasan atau tapak yang telah dikususkan untuk perniagaan jenis bazar dan sebagainya
TPK000 TPK500 TPK510
Asrama
TPK000 Komersial  TPK500 Kegunaan Khusus Asrama Bangunan tempat tinggal kumpulan tertentu (seperti murid sekolah, mahasiswa, jururawat dan lain-lain)
TPK000 TPK600 TPK601
Rumah Pekerja
TPK000 Komersial  TPK600 Rumah Pekerja Rumah Pekerja Rumah kakitangan pihak swasta yang dibina untuk tujuan penginapan pekerja di dalam kawasan komersial.
TPK000 TPK600 TPK602
Penginapan Pekerja Asing
TPK000 Komersial  TPK600 Rumah Pekerja Penginapan Pekerja Asing Kemudahan tempat tinggal yang dibangunkan khusus kepada pekerja asing yang digajikan oleh majikan yang sama dan diuruskan oleh majikan itu sendiri atau diserahkan kepada pihak pengurusan berdaftar
TPK000 TPK100 TPK101
Kedai
TPK000 Komersial  TPK100 Teres Kedai Premis komersial berasingan satu (1) tingkat yang menjalankan kegiatan aktiviti perniagaan dan perkhidmatan yang khusus seperti alat tulis, runcit, makanan, bakeri, dobi dan sebagainya.
TPK000 TPK100 TPK102
Rumah Kedai
TPK000 Komersial  TPK100 Teres Rumah Kedai Premis komersial yang mempunyai dua (2) fungsi iaitu untuk kediaman dan perniagaan di dalam satu bangunan pada aras yang berbeza.
TPK000 TPK100 TPK103
Kedai Pejabat
TPK000 Komersial  TPK100 Teres Kedai Pejabat Premis komersial yang mempunyai dua (2) fungsi iaitu untuk pejabat dan perniagaan di dalam satu bangunan pada aras yang berbeza.
TPK000 TPK200 TPK201
Kedai
TPK000 Komersial  TPK200 Berkembar Kedai Premis komersial berasingan satu (1) tingkat yang menjalankan kegiatan aktiviti perniagaan dan perkhidmatan yang khusus seperti alat tulis, runcit, makanan, bakeri, dobi dan sebagainya.
TPK000 TPK200 TPK202
Rumah Kedai
TPK000 Komersial  TPK200 Berkembar Rumah Kedai Premis komersial yang mempunyai dua (2) fungsi iaitu untuk kediaman dan perniagaan di dalam satu bangunan pada aras yang berbeza.
TPK000 TPK200 TPK203
Kedai Pejabat
TPK000 Komersial  TPK200 Berkembar Kedai Pejabat Premis komersial yang mempunyai dua (2) fungsi iaitu untuk pejabat dan perniagaan di dalam satu bangunan pada aras yang berbeza.
TPK000 TPK300 TPK308
Kemudahan Penginapan
TPK000 Komersial  TPK300 Bangunan Sesebuah Kemudahan Penginapan Penginapan jangka masa pendek untuk pelawat dan pengembara termasuk juga penginapan jangka masa panjang untuk pelajar, pekerja dan individu yang seumpamanya Contoh :Resort,Chalet,Rumah Tumpangan,Rumah Rehat,Hostel
TPK000 TPK300 TPK301
Rumah Kedai
TPK000 Komersial  TPK300 Bangunan Sesebuah Rumah Kedai Premis komersial yang mempunyai dua (2) fungsi iaitu untuk kediaman dan perniagaan di dalam satu bangunan pada aras yang berbeza.
TPK000 TPK300 TPK302
Kedai Pejabat
TPK000 Komersial  TPK300 Bangunan Sesebuah Kedai Pejabat Premis komersial yang mempunyai dua (2) fungsi iaitu untuk pejabat dan perniagaan di dalam satu bangunan pada aras yang berbeza.
TPK000 TPK300 TPK303
Hypermarket
TPK000 Komersial  TPK300 Bangunan Sesebuah Hypermarket Gedung perniagaan layandiri dalam bangunan sesebuah dengan keluasan ruang lantai perniagaan tidak kurang daripada 5,000 meter persegi yang menjual pelbagai jenis barangan pengguna, merangkumi barangan makanan dan bukan makanan, dalam pelbagai saiz, kuantiti dan bentuk pembungkusan. (KPDNKK, 2012)
TPK000 TPK300 TPK304
Superstore
TPK000 Komersial  TPK300 Bangunan Sesebuah Superstore Superstore adalah perniagaan layan diri dengan ruang lantai perniagaan 3,000 hingga 4,999 meter persegi yang menjual pelbagai barangan pengguna merangkumi barangan makanan dan bukan makanan. Hanya syarikat yang mengendalikan hypermarket boleh memohon untuk menjalankan perniagaan dalam format superstore
TPK000 TPK300 TPK305
Kompleks Perniagaan
TPK000 Komersial  TPK300 Bangunan Sesebuah Kompleks Perniagaan Satu pusat pembangunan perniagaan yang dibangunkan secara komprehensif di mana ianya merangkumi pelbagai jenis ruang perniagaan seperti pusat membeli-belah (mall), butik, arked, bazar, studio fesyen, restoran, medan selera, pejabat, hotel dan sebagainya
TPK000 TPK300 TPK306
Pangsapuri Perkhidmatan
TPK000 Komersial  TPK300 Bangunan Sesebuah Pangsapuri Perkhidmatan Unit-unit kediaman berbilang tingkat yang menyediakan kemudahan perkhidmatan kepada pemilik atau penyewa seperti hotel
TPK000 TPK300 TPK307
Hotel
TPK000 Komersial  TPK300 Bangunan Sesebuah Hotel Tempat atau bangunan yang menyediakan kemudahan penginapan
TPK000 TPK300 TPK309
Pejabat
TPK000 Komersial  TPK300 Bangunan Sesebuah Pejabat Bangunan yang menempatkan aktiviti perkhidmatan seperti bank, insurans dan perkhidmatan-perkhidmatan yang lain.
TPK000 TPK300 TPK310
Restoran
TPK000 Komersial  TPK300 Bangunan Sesebuah Restoran Premis komersial yang menyedia dan menghidang makanan dan minuman kepada pelanggan.
TPK000 TPK300 TPK311
Arked/Bazar
TPK000 Komersial  TPK300 Bangunan Sesebuah Arked/Bazar Premis Perdagangan yang ditempatkan di dalam lorong berbumbung atau di dalam bangunan yang menempatkan aktiviti perniagaan kecil-kecilan
TPK000 TPK300 TPK312
Gerai Statik/Medan Selera
TPK000 Komersial  TPK300 Bangunan Sesebuah Gerai Statik/Medan Selera Aktiviti perniagaan informal yang wujud di pusat Bandar, pusat kejiranan, kawasan perumahan, kawasan perindustrian dan kawasan institusi yang menjual pelbagai barangan, minuman dan makanan dalam ruang yang disediakan secara tetap atau sementara dan lebih kecil daripada kedai
TPK000 TPK300 TPK313
Pasar Borong
TPK000 Komersial  TPK300 Bangunan Sesebuah Pasar Borong Menempatkan aktiviti jual beli barangan secara pukal. Ia menawarkan perkhidmatan untuk tadahan penduduk yang ramai dan kawasan yang lebih luas.
TPK000 TPK300 TPK314
Pasar Basah dan Kering
TPK000 Komersial  TPK300 Bangunan Sesebuah Pasar Basah dan Kering Menempatkan aktiviti penjualan barangan makanan harian seperti ikan, sayuran, buah-buahan dan sebagainya
TPK000 TPK300 TPK315
Stesen Minyak
TPK000 Komersial  TPK300 Bangunan Sesebuah Stesen Minyak Stesyen minyak yang menyediakan kemudahan mengisi bahan api iaitu petrol, diesel dan NGV untuk kenderan bermotor
BA000 BA100 BA102
Tasik
BA000 Badan Air  BA100 Semulajadi Tasik Kawasan badan air yang besar dikelilingi oleh tanah sama ada terbentuk secara semula jadi
BA000 BA100 BA103
Paya/Tanah Bencah
BA000 Badan Air  BA100 Semulajadi Paya/Tanah Bencah Kawasan tanah bencah (digenang air) yg ditumbuhi berbagai-bagai jenis tumbuhan
BA000 BA100 BA104
Lagun
BA000 Badan Air  BA100 Semulajadi Lagun Kawasan air yang cetek seperti kolam atau tasik yang biasanya bersambung ke laut
BA000 BA100 BA105
Laut
BA000 Badan Air  BA100 Semulajadi Laut Satu kumpulan air masin yg menggenangi sebahagian besar muka bumi
BA000 BA100 BA106
Badan Air Semulajadi Lain
BA000 Badan Air  BA100 Semulajadi Badan Air Semulajadi Lain Aktiviti badan air semulajadi yang lain (yang aktivitinya tidak tersenarai di atas)
BA000 BA100 BA101
Sungai
BA000 Badan Air  BA100 Semulajadi Sungai Mana-mana sungai, anak sungai, caruk atau lain-lain aliran air semulajadi, dan apa-apa cawangan sungai, alur-delta atau lencongan buatan
BA000 BA200 BA201
Lombong/Bekas Lombong
BA000 Badan Air  BA200 Buatan Lombong/Bekas Lombong Bekas kawasan yang telah diterokai untuk mengeluarkan hasil mineral
BA000 BA200 BA202
Tasik
BA000 Badan Air  BA200 Buatan Tasik Kawasan badan air yang dikelilingi oleh tanah hasil dari buatan manusia
BA000 BA200 BA203
Tasik Empangan
BA000 Badan Air  BA200 Buatan Tasik Empangan Kawasan yang dibina dengan struktur berkaitan untuk tujuan penyimpanan, kawalan dan lencongan air.
BA000 BA200 BA204
Badan Air Buatan Lain
BA000 Badan Air  BA200 Buatan Badan Air Buatan Lain Aktiviti badan air buatan yang lain (yang aktivitinya tidak tersenarai di atas)
HTN000 HTN100 HTN101
Hutan Darat
HTN000 Hutan HTN100 Hutan Simpan Kekal Hutan Darat Kawasan hutan yang bentuk muka buminya berbukit dan beralun-alun yang tingginya sehingga 1000 meter dari paras laut
HTN000 HTN100 HTN102
Hutan Paya Gambut
HTN000 Hutan HTN100 Hutan Simpan Kekal Hutan Paya Gambut Hutan yang terbentuk di atas tanah gambut yang mempunyai kedalaman lebih kurang 6m yang berair dan berasid. Hutan ini terletak di belakang garisan pantai.
HTN000 HTN100 HTN103
Hutan Paya Laut
HTN000 Hutan HTN100 Hutan Simpan Kekal Hutan Paya Laut Satu ekosistem hutan yang toleran terhadap air masin di kawasan air pasang surut di sepanjang pantai tertentu
HTN000 HTN100 HTN104
Ladang Hutan
HTN000 Hutan HTN100 Hutan Simpan Kekal Ladang Hutan Kawasan yang ditanam dengan pokok atau tumbuh-tumbuhan hutan sama ada dari spesies tempatan atau dagang dengan kaedah tanaman secara terbuka yang luasnya tidak kurang dari 50 ha.
HTN000 HTN200 HTN201
Hutan Darat
HTN000 Hutan HTN200 Hutan Tanah Kerajaan Hutan Darat Kawasan hutan yang bentuk muka buminya berbukit dan beralun-alun yang tingginya sehingga 1000 meter dari paras laut
HTN000 HTN200 HTN202
Hutan Paya Gambut
HTN000 Hutan HTN200 Hutan Tanah Kerajaan Hutan Paya Gambut Hutan yang terbentuk di atas tanah gambut yang mempunyai kedalaman lebih kurang 6m yang berair dan berasid. Hutan ini terletak di belakang garisan pantai.
HTN000 HTN200 HTN203
Hutan Paya Laut
HTN000 Hutan HTN200 Hutan Tanah Kerajaan Hutan Paya Laut Satu ekosistem hutan yang toleran terhadap air masin di kawasan air pasang surut di sepanjang pantai tertentu
HTN000 HTN200 HTN204
Ladang Hutan
HTN000 Hutan HTN200 Hutan Tanah Kerajaan Ladang Hutan Kawasan yang ditanam dengan pokok atau tumbuh-tumbuhan hutan sama ada dari spesies tempatan atau dagang dengan kaedah tanaman secara terbuka yang luasnya tidak kurang dari 50 ha.
HTN000 HTN300 HTN301
Kawasan Berhutan
HTN000 Hutan HTN300 Kawasan Berhutan Kawasan Berhutan Tanah yang meliputi kawasan melebihi 0.5 hektar dengan mempunyai pokok-pokok berketinggian melebihi 5 meter dan litupan kanopi/silara melebihi 10%, atau pokok-pokok yang mampu mencapai had-had di atas secara ‘in-situ’
IPG000 IPG100 IPG101
Terminal/Stesen Teksi
IPG000 Pengangkutan  IPG100 Pengangkutan Darat Terminal/Stesen Teksi Kawasan atau premis bagi perkhidmatan teksi; di mana pengguna teksi boleh mendapatkan perkhidmatan asas, tentang pembelian dan penempahan tiket, jadual ketibaan dan berlepas, dan sebagainya yang berkaitan dengan sistem pengangkutan teksi.
IPG000 IPG100 IPG102
Terminal/Stesen Bas
IPG000 Pengangkutan  IPG100 Pengangkutan Darat Terminal/Stesen Bas Kawasan atau premis bagi perkhidmatan bas; di mana pengguna bas boleh mendapatkan perkhidmatan asas, tentang pembelian dan penempahan tiket, jadual ketibaan dan berlepas, dan sebagainya yang berkaitan dengan sistem pengangkutan bas awam.
IPG000 IPG100 IPG103
Terminal/Stesen Keretapi/Rel
IPG000 Pengangkutan  IPG100 Pengangkutan Darat Terminal/Stesen Keretapi/Rel Kawasan atau premis bagi perkhidmatan keretapi/ LRT/ MRT/ HSR/ ECRL/ Monorail; di mana pengguna boleh mendapatkan perkhidmatan asas, tentang pembelian dan penempahan tiket, jadual ketibaan dan berlepas, dan sebagainya yang berkaitan dengan sistem pengangkutan keretapi/ LRT/ MRT/ HSR/ ECRL/ Monorail.
IPG000 IPG100 IPG104
Terminal Pengangkutan Bersepadu
IPG000 Pengangkutan  IPG100 Pengangkutan Darat Terminal Pengangkutan Bersepadu Kawasan atau premis bagi perkhidmatan pelbagai mod pengangkutan awam iaitu bas, teksi, dan keretapi. Menawarkan perkhidmatan tempat pembelian dan tempahan tiket, jadual ketibaan dan berlepas serta lain-lain perkhidmatan pengangkutan awam.
IPG000 IPG100 IPG105
Depoh Bas
IPG000 Pengangkutan  IPG100 Pengangkutan Darat Depoh Bas Kawasan atau premis meletak bas yang tidak beroperasi; pusat penyenggaraan dan membaik pulih bas; tempat menunggu dan berehat pemandu
IPG000 IPG100 IPG106
Depoh Keretapi/Rel
IPG000 Pengangkutan  IPG100 Pengangkutan Darat Depoh Keretapi/Rel Kawasan atau premis untuk menyimpan, membaiki dan baik pulih keretapi/ LRT/ MRT/ HSR/ ECRL/ Monorail.
IPG000 IPG100 IPG107
Depoh Lori/Jentera Berat
IPG000 Pengangkutan  IPG100 Pengangkutan Darat Depoh Lori/Jentera Berat Tempat atau kawasan persinggahan yang menghubungkan lori-lori perkhidmatan pengangkutan jarak jauh antara bandar (intra-city line-haul) dengan lori-lori perkhidmatan pengumpulan dan penghantaran dalam bandar atau dengan rangkaian lalu lintas pengedaran di luar bandar.
IPG000 IPG100 IPG108
Pelabuhan Darat
IPG000 Pengangkutan  IPG100 Pengangkutan Darat Pelabuhan Darat Kawasan atau premis yang dilengkapi dengan kemudahan untuk memuatkan dan memunggah kargo
IPG000 IPG100 IPG109
Landasan Keretapi/Rel
IPG000 Pengangkutan  IPG100 Pengangkutan Darat Landasan Keretapi/Rel Laluan keretapi/ LRT/ MRT/ HSR/ ECRL/ Monorail.
IPG000 IPG100 IPG112
Tempat Letak Kenderaan
IPG000 Pengangkutan  IPG100 Pengangkutan Darat Tempat Letak Kenderaan Kawasan atau bangunan tempat letak kenderaan yang disediakan samada di kawasan terbuka atau dalam bangunan khas.
IPG000 IPG100 IPG113
Pengangkutan Darat Lain
IPG000 Pengangkutan  IPG100 Pengangkutan Darat Pengangkutan Darat Lain Aktiviti pengangkutan darat yang lain (yang aktivitinya tidak tersenarai di atas)
IPG000 IPG200 IPG201
Pelabuhan Laut
IPG000 Pengangkutan  IPG200 Pengangkutan Air Pelabuhan Laut Tempat kapal berlabuh, persinggahan kapal, pangkalan kapal
IPG000 IPG200 IPG202
Marina
IPG000 Pengangkutan  IPG200 Pengangkutan Air Marina Pangkalan khas tempat kapal layar, bot persiar dsb berlabuh
IPG000 IPG200 IPG203
Terminal feri/bot
IPG000 Pengangkutan  IPG200 Pengangkutan Air Terminal feri/bot Tempat bermula atau berakhir perkhidmatan feri dan bot; di mana pengguna feri dan bot boleh mendapatkan perkhidmatan asas, tentang pembelian dan penempahan tiket, jadual ketibaan dan berlepas, dan sebagainya.
IPG000 IPG200 IPG204
Jeti
IPG000 Pengangkutan  IPG200 Pengangkutan Air Jeti Binaan yg menganjur ke laut atau sungai (tempat kapal, bot, dsb singgah).
IPG000 IPG200 IPG205
Stesen Pemindahan Kargo
IPG000 Pengangkutan  IPG200 Pengangkutan Air Stesen Pemindahan Kargo Perhentian untuk kerja-kerja pemunggahan dan pemindahan kargo atau barang-barang yang dibawa oleh kapal laut.
IPG000 IPG200 IPG206
Pengangkutan Air Lain
IPG000 Pengangkutan  IPG200 Pengangkutan Air Pengangkutan Air Lain Aktiviti pengangkutan air yang lain (yang aktivitinya tidak tersenarai di atas)
IPG000 IPG300 IPG301
Lapangan Terbang
IPG000 Pengangkutan  IPG300 Pengangkutan Udara Lapangan Terbang Tanah dan bangunan yang terkandung dalam sesuatu padang terbang.
IPG000 IPG300 IPG302
Terminal Kargo
IPG000 Pengangkutan  IPG300 Pengangkutan Udara Terminal Kargo Kawasan atau tempat persinggahan kapal kargo; tempat perletakan kapal kargo bermuatan atau kosong
IPG000 IPG300 IPG304
Lapangan Terbang Kecil (Airstrip)
IPG000 Pengangkutan  IPG300 Pengangkutan Udara Lapangan Terbang Kecil (Airstrip) Kawasan darat atau air untuk memberikan kemudahan bagi kapal udara mendarat dan berlepas;
IPG000 IPG300 IPG305
Pengangkutan Udara Lain
IPG000 Pengangkutan  IPG300 Pengangkutan Udara Pengangkutan Udara Lain Aktiviti pengangkutan udara yang lain (yang aktivitinya tidak tersenarai di atas)
IPG000 IPG400 IPG401
Lebuhraya
IPG000 Pengangkutan  IPG400 Jalan Lebuhraya Lebuhraya termasuk semua lorong lalulintas, lorong laju, lorong perlahan, bahu jalan, garis tengah, jambatan, jejambat, jalan tembok, jalan bertingkat, jalan tuju, landasan masuk dan keluar, plaza tol, kawasan rawat, kawasan senggara, perabot lebuhraya, papan tanda dan lain-lain struktur dan lekapan dan mana-mana kawasan lain yang berdekatan dengannya di bawah kawalan dan pengurusan Lembaga Lebuhraya Malaysia
IPG000 IPG400 IPG402
Jalan Persekutuan
IPG000 Pengangkutan  IPG400 Jalan Jalan Persekutuan Jalan yang dibina dan diselenggara oleh JKR Persekutuan yang berfungsi untuk menghubungkan bandar utama dan pintu masuk negara atau negeri-negeri. Lima (5) jenis jalan Persekutuan adalah : -Jalan Persekutuan Utama. -Lebuh Raya Bertol. -Jalan Persekutuan FELDA. -Jalan Industri. -Jalan Masuk ke Institusi Persekutuan.
IPG000 IPG400 IPG403
Jalan Negeri
IPG000 Pengangkutan  IPG400 Jalan Jalan Negeri Jalan yang dibina dan diselenggara oleh JKR Negeri untuk meningkatkan perhubungan dalam negeri.
IPG000 IPG400 IPG404
Jalan Bandaran
IPG000 Pengangkutan  IPG400 Jalan Jalan Bandaran Jalan yang diselenggara oleh Pihak Berkuasa Tempatan termasuklah jalan-jalan yang dibina oleh pihak pemaju
IPG000 IPG400 IPG405
Jalan Lain
IPG000 Pengangkutan  IPG400 Jalan Jalan Lain Aktiviti jalan yang lain (yang aktivitinya tidak tersenarai di atas)
PT000 PT100 PT134
Salak
PT000 Pertanian PT100 Tanaman Salak Kawasan yang ditanam dengan pokok salak
PT000 PT100 PT118
Rempah Ratus
PT000 Pertanian PT100 Tanaman Rempah Ratus Penanaman tanaman rempah ratus dan aromatik lain
PT000 PT100 PT119
Tanaman Herba
PT000 Pertanian PT100 Tanaman Tanaman Herba Penanaman seperti pokok misai kucing, tongkat ali, kayu manis, bunga cengkih dan tanaman yang seumpamanya
PT000 PT100 PT133
Duku/Langsat/ Dokong
PT000 Pertanian PT100 Tanaman Duku/Langsat/ Dokong Kawasan yang ditanam dengan pokok duku/langsat/ dokong
PT000 PT100 PT101
Kelapa Sawit
PT000 Pertanian PT100 Tanaman Kelapa Sawit Kawasan yang ditanam dengan kelapa sawit
PT000 PT100 PT102
Getah
PT000 Pertanian PT100 Tanaman Getah Kawasan yang ditanam dengan pokok getah
PT000 PT100 PT103
Padi
PT000 Pertanian PT100 Tanaman Padi Kawasan yang ditanam dengan padi
PT000 PT100 PT104
Kelapa
PT000 Pertanian PT100 Tanaman Kelapa Kawasan yang ditanam dengan pokok kelapa
PT000 PT100 PT105
Dusun buah-buahan
PT000 Pertanian PT100 Tanaman Dusun buah-buahan Kawasan yang diliputi oleh penanaman pokok yang menghasilkan buah-buahan, kacang atau produk lain
PT000 PT100 PT106
Teh
PT000 Pertanian PT100 Tanaman Teh Kawasan yang ditanam dengan pokok teh
PT000 PT100 PT107
Koko
PT000 Pertanian PT100 Tanaman Koko Kawasan yang ditanam dengan pokok koko
PT000 PT100 PT108
Kopi
PT000 Pertanian PT100 Tanaman Kopi Kawasan yang ditanam dengan pokok kopi
PT000 PT100 PT109
Sagu
PT000 Pertanian PT100 Tanaman Sagu Kawasan yang ditanam dengan pokok sagu
PT000 PT100 PT110
Tebu
PT000 Pertanian PT100 Tanaman Tebu Kawasan yang ditanam dengan pokok tebu
PT000 PT100 PT111
Pisang
PT000 Pertanian PT100 Tanaman Pisang Kawasan yang ditanam dengan pokok pisang
PT000 PT100 PT112
Nenas
PT000 Pertanian PT100 Tanaman Nenas Kawasan yang ditanam dengan pokok nenas
PT000 PT100 PT113
Tembakau
PT000 Pertanian PT100 Tanaman Tembakau Kawasan yang ditanam dengan pokok tembakau
PT000 PT100 PT114
Lada Hitam
PT000 Pertanian PT100 Tanaman Lada Hitam Kawasan yang ditanam dengan pokok lada hitam
PT000 PT100 PT115
Sayur-sayuran
PT000 Pertanian PT100 Tanaman Sayur-sayuran Kawasan yang ditanam dengan sayur-sayuran berdaun atau berbatang
PT000 PT100 PT116
Ubi Kayu
PT000 Pertanian PT100 Tanaman Ubi Kayu Kawasan yang ditanam dengan pokok ubi kayu
PT000 PT100 PT117
Tanaman Kontan
PT000 Pertanian PT100 Tanaman Tanaman Kontan Tanaman yg diusahakan dlm sesuatu kawasan tanaman untuk mendapatkan hasilnya sementara menantikan hasil tanaman kekalnya;
PT000 PT100 PT120
Mengkuang
PT000 Pertanian PT100 Tanaman Mengkuang Kawasan yang ditanam dengan pokok mengkuang
PT000 PT100 PT121
Tanaman Berumbi
PT000 Pertanian PT100 Tanaman Tanaman Berumbi Penanaman tumbuhan berakar, ubi-ubian, bebawang atau sayur-sayuran berubi
PT000 PT100 PT122
Tanaman Bijirin
PT000 Pertanian PT100 Tanaman Tanaman Bijirin Penanaman tanaman bijirin/kekacang
PT000 PT100 PT123
Bunga
PT000 Pertanian PT100 Tanaman Bunga Penanaman bunga
PT000 PT100 PT124
Pertanian Campuran
PT000 Pertanian PT100 Tanaman Pertanian Campuran Gabungan pengeluaran tanaman dan haiwan tanpa pengeluaran tanaman atau ternakan yang khusus.
PT000 PT100 PT125
Tanah dibersihkan untuk Tanaman Semula
PT000 Pertanian PT100 Tanaman Tanah dibersihkan untuk Tanaman Semula Tanah pertanian yang dibersihkan bagi tujuan penanaman semula
PT000 PT100 PT126
Tanah tidak diusahakan
PT000 Pertanian PT100 Tanaman Tanah tidak diusahakan Tanah darat/ tanah sawah yang berkeluasan minima 0.4 hektar ke atas samada bersambungan (contiguous) atau bertaburan yang merupakan tanah milik individu dan tidak diusahakan selama tiga tahun berturut-turut dan berpotensi untuk kegunaan pertanian.
PT000 PT100 PT127
Tanaman Lain
PT000 Pertanian PT100 Tanaman Tanaman Lain Aktiviti pertanian yang lain (yang aktivitinya tidak tersenarai)
PT000 PT100 PT128
Jagung
PT000 Pertanian PT100 Tanaman Jagung Kawasan yang ditanam dengan pokok jagung
PT000 PT100 PT129
Tembikai
PT000 Pertanian PT100 Tanaman Tembikai Kawasan yang ditanam dengan pokok tembikai
PT000 PT100 PT130
Betik
PT000 Pertanian PT100 Tanaman Betik Kawasan yang ditanam dengan pokok betik
PT000 PT100 PT131
Rumbia
PT000 Pertanian PT100 Tanaman Rumbia Kawasan yang ditanam dengan pokok rumbia
PT000 PT100 PT132
Ciku
PT000 Pertanian PT100 Tanaman Ciku Kawasan yang ditanam dengan pokok ciku
PT000 PT100 PT135
Rambutan
PT000 Pertanian PT100 Tanaman Rambutan Kawasan yang ditanam dengan pokok rambutan
PT000 PT100 PT136
Pulasan
PT000 Pertanian PT100 Tanaman Pulasan Kawasan yang ditanam dengan pokok pulasan
PT000 PT100 PT137
Cempedak
PT000 Pertanian PT100 Tanaman Cempedak Kawasan yang ditanam dengan pokok cempedak
PT000 PT100 PT138
Limau
PT000 Pertanian PT100 Tanaman Limau Kawasan yang ditanam dengan pokok limau
PT000 PT100 PT139
Mangga
PT000 Pertanian PT100 Tanaman Mangga Kawasan yang ditanam dengan pokok mangga
PT000 PT100 PT140
Mandarin
PT000 Pertanian PT100 Tanaman Mandarin Kawasan yang ditanam dengan pokok mandarin
PT000 PT100 PT141
Nangka
PT000 Pertanian PT100 Tanaman Nangka Kawasan yang ditanam dengan pokok nangka
PT000 PT100 PT142
Durian Belanda
PT000 Pertanian PT100 Tanaman Durian Belanda Kawasan yang ditanam dengan pokok durian belanda
PT000 PT100 PT143
Jambu
PT000 Pertanian PT100 Tanaman Jambu Kawasan yang ditanam dengan pokok jambu
PT000 PT100 PT144
Buah Naga
PT000 Pertanian PT100 Tanaman Buah Naga Kawasan yang ditanam dengan pokok buah naga
PT000 PT100 PT145
Durian
PT000 Pertanian PT100 Tanaman Durian Kawasan yang ditanam dengan pokok durian
PT000 PT100 PT146
Longan
PT000 Pertanian PT100 Tanaman Longan Kawasan yang ditanam dengan pokok longan
PT000 PT100 PT147
Belimbing
PT000 Pertanian PT100 Tanaman Belimbing Kawasan yang ditanam dengan pokok belimbing
PT000 PT100 PT148
Manggis
PT000 Pertanian PT100 Tanaman Manggis Kawasan yang ditanam dengan pokok manggis
PT000 PT100 PT149
Padang Ragut
PT000 Pertanian PT100 Tanaman Padang Ragut Kawasan tanah yg ditumbuhi rumput dan tumbuh-tumbuhan serupa yg sesuai utk diragut oleh binatang ternakan seperti lembu dan biri-biri;
PT000 PT200 PT201
Lembu/Kerbau
PT000 Pertanian PT200 Penternakan Lembu/Kerbau Penternakan , pembiakan dan pengeluaran lembu atau kerbau
PT000 PT200 PT203
Kambing/Biri-Biri
PT000 Pertanian PT200 Penternakan Kambing/Biri-Biri Penternakan , pembiakan dan pengeluaran kambing atau biri-biri
PT000 PT200 PT204
Babi
PT000 Pertanian PT200 Penternakan Babi Penternakan, pembiakan dan pengeluaran babi
PT000 PT200 PT205
Ayam
PT000 Pertanian PT200 Penternakan Ayam Penternakan,pembiakan dan pengeluaran ayam, ayam daging
PT000 PT200 PT206
Itik
PT000 Pertanian PT200 Penternakan Itik Penternakan,pembiakan dan pengeluaran itik
PT000 PT200 PT207
Angsa
PT000 Pertanian PT200 Penternakan Angsa Penternakan,pembiakan dan pengeluaran angsa
PT000 PT200 PT208
Burung
PT000 Pertanian PT200 Penternakan Burung Penternakan,pembiakan dan pengeluaran burung
PT000 PT200 PT210
Penternakan Lain
PT000 Pertanian PT200 Penternakan Penternakan Lain Aktiviti penternakan yang lain (yang aktivitinya tidak tersenarai di atas)
PT000 PT300 PT301
Ikan
PT000 Pertanian PT300 Akuakultur Ikan Penternakan ikan air tawar/air masin
PT000 PT300 PT302
Udang
PT000 Pertanian PT300 Akuakultur Udang Penternakan udang air tawar/air masin
PT000 PT300 PT303
Akuakultur Lain
PT000 Pertanian PT300 Akuakultur Akuakultur Lain Aktiviti akuakultur yang lain (yang aktivitinya tidak tersenarai di atas)
PN000 PN100 PN101
Pantai Berpasir
PN000 Pantai PN100 Semulajadi Pantai Berpasir Pantai yang mana kawasannya terdiri daripada kawasan pasir, kawasannya bebas daripada air dan sering kali dijadikan sebagai tempat pelbagai aktiviti rekreasi yang bersesuaian
PN000 PN100 PN102
Pantai Berbatu
PN000 Pantai PN100 Semulajadi Pantai Berbatu Pantai yang struktur tanah di kawasannya berbatu dan sangat stabil kerana ombak tidak mampu menghakis batu-batu.
PN000 PN100 PN103
Pantai Berlumpur
PN000 Pantai PN100 Semulajadi Pantai Berlumpur Pantai berlumpur merupakan kawasan tanah paya atau berlumpur yang kebiasaan ditumbuhi pokok bakau.
PN000 PN100 PN104
Pantai Semulajadi Lain
PN000 Pantai PN100 Semulajadi Pantai Semulajadi Lain Aktiviti pantai semulajadi yang lain (yang aktivitinya tidak tersenarai di atas)
PN000 PN200 PN201
Kawasan Tambakan
PN000 Pantai PN200 Buatan Kawasan Tambakan Kawasan yang sebelum ini ditenggelami air dan di tingkat bawah garis air pasang yang telah ditambak
PN000 PN200 PN202
Pantai Buatan Lain
PN000 Pantai PN200 Buatan Pantai Buatan Lain Aktiviti pantai buatan yang lain (yang aktivitinya tidak tersenarai di atas)
TIS000 TIS100 TIS101
Taska
TIS000 Institusi dan Kemudahan Masyarakat  TIS100 Pendidikan Taska Bermaksud mana-mana premis yang menerima masuk 4 atau lebih kanak-kanak di bawah umur 4 tahun dari lebih daripada satu isi rumah (2 atau lebih keluarga) untuk dijaga dengan upah.
TIS000 TIS100 TIS102
Tadika
TIS000 Institusi dan Kemudahan Masyarakat  TIS100 Pendidikan Tadika Tadika didefinisikan sebagai mana-mana tempat di mana pendidikan prasekolah (4 hingga 6 tahun) disediakan untuk 10 orang murid atau lebih.
TIS000 TIS100 TIS103
Sekolah Rendah
TIS000 Institusi dan Kemudahan Masyarakat  TIS100 Pendidikan Sekolah Rendah Sekolah yang menyediakan pendidikan rendah yang sesuai bagi murid yang berumur dari 7 hingga 12 tahun.
TIS000 TIS100 TIS104
Sekolah Menengah Kebangsaan
TIS000 Institusi dan Kemudahan Masyarakat  TIS100 Pendidikan Sekolah Menengah Kebangsaan Sekolah yang menyediakan pendidikan menengah yang sesuai bagi murid yang baru sahaja tamat mengikuti pendidikan rendah.
TIS000 TIS100 TIS105
Sekolah Bersepadu/Model Khas
TIS000 Institusi dan Kemudahan Masyarakat  TIS100 Pendidikan Sekolah Bersepadu/Model Khas Sekolah yang mempunyai sekolah rendah dan sekolah menengah di atas lot yang sama
TIS000 TIS100 TIS106
Sekolah Pendidikan Khas
TIS000 Institusi dan Kemudahan Masyarakat  TIS100 Pendidikan Sekolah Pendidikan Khas Sekolah yang menyediakan pendidikan khas yang ditetapkan melalui peraturan-peraturan yang dibuat di bawah seksyen 41, Akta Pendidikan 1996 [Akta 550]
TIS000 TIS100 TIS107
Institut Pengajian Tinggi/Kolej/ Politeknik/Maktab/Institut Perguruan
TIS000 Institusi dan Kemudahan Masyarakat  TIS100 Pendidikan Institut Pengajian Tinggi/Kolej/ Politeknik/Maktab/Institut Perguruan Kemudahan pendidikan tinggi yang membawa kepada penganugerahan diploma, ijazah atau setaraf dengannya.
TIS000 TIS100 TIS108
Kemudahan Pendidikan Lain
TIS000 Institusi dan Kemudahan Masyarakat  TIS100 Pendidikan Kemudahan Pendidikan Lain Aktiviti pendidikan yang lain (yang aktivitinya tidak tersenarai di atas)
TIS000 TIS100 TIS109
Sekolah Rendah Agama
TIS000 Institusi dan Kemudahan Masyarakat  TIS100 Pendidikan Sekolah Rendah Agama Kemudahan pendidikan agama Islam untuk kanak-kanak lelaki dan perempuan beragama Islam yang berumur antara 7 hinggan 12 tahun
TIS000 TIS100 TIS110
Sekolah Menengah Agama
TIS000 Institusi dan Kemudahan Masyarakat  TIS100 Pendidikan Sekolah Menengah Agama Kemudahan pendidikan agama Islam untuk pelajar lelaki dan perempuan beragama Islam yang berumur antara 13 hingga 17 tahun
TIS000 TIS100 TIS111
Maahad Tahfiz
TIS000 Institusi dan Kemudahan Masyarakat  TIS100 Pendidikan Maahad Tahfiz Kemudahan pendidikan agama Islam yang memberi penekanan kepada bidang penghafazan Al-Quran
TIS000 TIS100 TIS112
Kolej Vokasional
TIS000 Institusi dan Kemudahan Masyarakat  TIS100 Pendidikan Kolej Vokasional Kolej Vokasional menawarkan aliran vokasional dan latihan kemahiran. Aliran vokasional menjurus kepada Sijil Vokasional Malaysia dan Diploma Vokasional Malaysia manakala latihan kemahiran menawarkan Sijil Kemahiran Malaysia
TIS000 TIS100 TIS113
Sekolah Jenis Kebangsaan Cina (SJKC) atau Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil (SJKT)
TIS000 Institusi dan Kemudahan Masyarakat  TIS100 Pendidikan Sekolah Jenis Kebangsaan Cina (SJKC) atau Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil (SJKT) Kemudahan pendidikan vernakular berasaskan kaum dan dikira sebagai sekolah bantuan kerajaan.
TIS000 TIS100 TIS114
Pusat Latihan Teknikal dan Vokasional
TIS000 Institusi dan Kemudahan Masyarakat  TIS100 Pendidikan Pusat Latihan Teknikal dan Vokasional Institusi pendidikan yang menyediakan latihan kemahiran teknikal dan vokasional kepada belia-belia bagi memenuhi keperluan industri dan kegiatan ekonomi seperti (IKBN, ILP) dan GiatMARA
TIS000 TIS100 TIS115
Sekolah Wawasan
TIS000 Institusi dan Kemudahan Masyarakat  TIS100 Pendidikan Sekolah Wawasan Sekolah Wawasan adalah sekolah rendah yang berkonsepkan dua atau tiga buah sekolah rendah berlainan aliran akan ditempatkan dalam kawasan yang sama. Setiap sekolah akan mempunyai bangunan sendiri yang boleh disambung antara satu sama lain dengan menggunakan jambatan penghubung (link-way).
TIS000 TIS100 TIS116
Sekolah Berasrama Penuh
TIS000 Institusi dan Kemudahan Masyarakat  TIS100 Pendidikan Sekolah Berasrama Penuh Sekolah Berasrama Penuh (SBP) merupakan kumpulan sekolah menengah perdana dikhaskan untuk pelajar-pelajar yang mendapat keputusan cemerlang di dalam UPSR dan PMR.
TIS000 TIS100 TIS117
Asrama
TIS000 Institusi dan Kemudahan Masyarakat  TIS100 Pendidikan Asrama Bangunan tempat tinggal kumpulan tertentu (seperti murid sekolah, mahasiswa, jururawat dan lain-lain)
TIS000 TIS200 TIS201
Hospital
TIS000 Institusi dan Kemudahan Masyarakat  TIS200 Kesihatan Hospital Hospital pakar, hospital dan institusi perubatan/hospital khas.
TIS000 TIS200 TIS202
Klinik Kesihatan/Poliklinik
TIS000 Institusi dan Kemudahan Masyarakat  TIS200 Kesihatan Klinik Kesihatan/Poliklinik Klinik kesihatan yang memberi perkhidmatan asas seperti rawatan kuratif, pencegahan dan pemulihan.
TIS000 TIS200 TIS203
Klinik Desa
TIS000 Institusi dan Kemudahan Masyarakat  TIS200 Kesihatan Klinik Desa Klinik Desa yang menyediakan perkhidmatan kesihatan ibu dan anak serta rawatan ringan bagi pesakit luar, perkhidmatan saringan dan program komuniti.
TIS000 TIS200 TIS204
Klinik Ibu dan Anak
TIS000 Institusi dan Kemudahan Masyarakat  TIS200 Kesihatan Klinik Ibu dan Anak Klinik yang menyediakan perkhidmatan ibu dan anak seperti penjagaan antenatal, postnatal dan perkhidmatan perancangan keluarga.
TIS000 TIS200 TIS205
Klinik Komuniti
TIS000 Institusi dan Kemudahan Masyarakat  TIS200 Kesihatan Klinik Komuniti Klinik yang menyediakan perkhidmatan rawatan ringan, rujukan kes ke hospital/klinik kesihatan, serta khidmat/promosi kesihatan kepada pesakit.
TIS000 TIS200 TIS206
Klinik Gigi
TIS000 Institusi dan Kemudahan Masyarakat  TIS200 Kesihatan Klinik Gigi Klinik yang menyediakan perkhidmatan pergigian termasuk aktiviti amalan pergigian am atau jenis khas
TIS000 TIS200 TIS207
Kemudahan Kesihatan Lain
TIS000 Institusi dan Kemudahan Masyarakat  TIS200 Kesihatan Kemudahan Kesihatan Lain Aktiviti kesihatan yang lain (yang aktivitinya tidak tersenarai di atas)
TIS000 TIS300 TIS301
Surau
TIS000 Institusi dan Kemudahan Masyarakat  TIS300 Keagamaan Surau Bangunan atau Musalla bagi orang Islam beribadat dan pusat aktiviti kemasyarakatan setempat pada skala yang lebih kecil berbanding masjid; tidak digunakan untuk mendirikan sembahyang Jumaat kecuali bagi keadaan-keadaan yang dibenarkan oleh pihak-pihak berkuasa agama Islam negeri.
TIS000 TIS300 TIS302
Masjid
TIS000 Institusi dan Kemudahan Masyarakat  TIS300 Keagamaan Masjid Bangunan bagi orang Islam beribadat digunakan untuk mendirikan sembahyang Jumaat dan boleh menampung pelbagai aktiviti.
TIS000 TIS300 TIS303
Kuil
TIS000 Institusi dan Kemudahan Masyarakat  TIS300 Keagamaan Kuil Bangunan keagamaan mengikut kepercayaan agama Hindu yang meliputi Kuil, Kovil dan Mandir Hindu seperti dewa-dewi Mariamman, Subramaniam, Vishnu, Siva, Ganesa dan Murugan.
TIS000 TIS300 TIS304
Tokong
TIS000 Institusi dan Kemudahan Masyarakat  TIS300 Keagamaan Tokong Bangunan keagamaan mengikut kepercayaan agama Buddha dan Tao yang meliputi Tokong dan Vihara Buddha serta Wat Siam untuk kepercayaab Theravada, Mahayana, Vajyarana dan Tokong Toaist.
TIS000 TIS300 TIS305
Gereja
TIS000 Institusi dan Kemudahan Masyarakat  TIS300 Keagamaan Gereja Bangunan keagamaan mengikut kepercayaan agama Kristian terdiri daripada Gereja Roma Katolik dan Gereja Protestan
TIS000 TIS300 TIS306
Kemudahan Keagamaan Lain
TIS000 Institusi dan Kemudahan Masyarakat  TIS300 Keagamaan Kemudahan Keagamaan Lain Aktiviti keagamaan yang lain (yang aktivitinya tidak tersenarai di atas)
TIS000 TIS300 TIS307
Wat
TIS000 Institusi dan Kemudahan Masyarakat  TIS300 Keagamaan Wat Bangunan keagamaan mengikut kepercayaan yang berupa kuil atau candi
TIS000 TIS300 TIS308
Gurdwara
TIS000 Institusi dan Kemudahan Masyarakat  TIS300 Keagamaan Gurdwara Bangunan keagamaan untuk agama sikh
TIS000 TIS400 TIS401
Perkuburan Islam
TIS000 Institusi dan Kemudahan Masyarakat  TIS400 Perkuburan Perkuburan Islam Tempat kebumian orang beragama Islam
TIS000 TIS400 TIS402
Perkuburan Cina
TIS000 Institusi dan Kemudahan Masyarakat  TIS400 Perkuburan Perkuburan Cina Tempat kebumian orang Cina beragama Tao, Confucianisme dan Buddha
TIS000 TIS400 TIS403
Perkuburan Hindu/Sikh/Bahai
TIS000 Institusi dan Kemudahan Masyarakat  TIS400 Perkuburan Perkuburan Hindu/Sikh/Bahai Tempat kebumian orang berbangsa India, Sikh atau Bahai
TIS000 TIS400 TIS404
Perkuburan Kristian
TIS000 Institusi dan Kemudahan Masyarakat  TIS400 Perkuburan Perkuburan Kristian Tempat kebumian orang beragama Kristian
TIS000 TIS400 TIS405
Krematorium/Dewan Pengurusan Mayat
TIS000 Institusi dan Kemudahan Masyarakat  TIS400 Perkuburan Krematorium/Dewan Pengurusan Mayat Bangunan yang dilengkapi kemudahan bagi membakar mayat.
TIS000 TIS400 TIS406
Kolabarium
TIS000 Institusi dan Kemudahan Masyarakat  TIS400 Perkuburan Kolabarium Kompartmen bagi menyimpan abu mayat yang telah dibakar dalam sesuatu bekas.
TIS000 TIS400 TIS407
Perkuburan Lain
TIS000 Institusi dan Kemudahan Masyarakat  TIS400 Perkuburan Perkuburan Lain Aktiviti perkuburan lain (yang aktivitinya tidak tersenarai di atas.
TIS000 TIS500 TIS501
Ibu Pejabat Polis Kontinjen (IPK)
TIS000 Institusi dan Kemudahan Masyarakat  TIS500 Keselamatan Ibu Pejabat Polis Kontinjen (IPK) Merupakan hierarki tertinggi kemudahan polis bagi penyediaan pada peringkat negeri.
TIS000 TIS500 TIS502
Ibu Pejabat Polis Daerah (IPD)
TIS000 Institusi dan Kemudahan Masyarakat  TIS500 Keselamatan Ibu Pejabat Polis Daerah (IPD) Merupakan hierarki yang kedua tertinggi di dalam kemudahan polis.
TIS000 TIS500 TIS503
Balai Polis
TIS000 Institusi dan Kemudahan Masyarakat  TIS500 Keselamatan Balai Polis Bangunan yang berfungsi sebagai ibu pejabat di kawasan bandaraya, bandar utama, kawasan strategik yang berjauhan dengan IPD, kawasan pusat petempatan, perumahan utama, pinggiran bandar utama untuk menjalankan operasi polis bagi menjamin ancaman keselamatan dan aktiviti jenayah
TIS000 TIS500 TIS504
Balai Polis Komuniti/Pondok Polis
TIS000 Institusi dan Kemudahan Masyarakat  TIS500 Keselamatan Balai Polis Komuniti/Pondok Polis Bangunan yang berfungsi sebagai ibu pejabat yang terdapat di pusat petempatan dan taman perumahan utama untuk menjalankan operasi pasukan polis bagi menjamin ancaman keselamatan dan aktiviti jenayah.
TIS000 TIS500 TIS505
Balai Bomba dan Penyelamat
TIS000 Institusi dan Kemudahan Masyarakat  TIS500 Keselamatan Balai Bomba dan Penyelamat Perkhidmatan bomba disediakan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Fungsi dan peranan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berdasarkan peruntukan Akta Perkhidmatan Bomba 1998 (Akta 341).
TIS000 TIS500 TIS506
Pusat Latihan Tentera/Polis/Bomba/ Rela/APMM/Kastam/ KPDNKK/JPJ
TIS000 Institusi dan Kemudahan Masyarakat  TIS500 Keselamatan Pusat Latihan Tentera/Polis/Bomba/ Rela/APMM/Kastam/ KPDNKK/JPJ Pusat latihan hal ehwal berkaitan pertahanan dan keselamatan
TIS000 TIS500 TIS507
Kem Tentera
TIS000 Institusi dan Kemudahan Masyarakat  TIS500 Keselamatan Kem Tentera Kawasan bagi menjalankan pentadbiran, pengawasan dan operasi hal ehwal pertahanan ketenteraan yang terdiri daripada pasukan pertahanan darat, laut dan udara
TIS000 TIS500 TIS508
Penjara/Pusat Tahanan Sementara
TIS000 Institusi dan Kemudahan Masyarakat  TIS500 Keselamatan Penjara/Pusat Tahanan Sementara Bangunan khas untuk pentadbiran dan perkhidmatan penjara yang berfungsi sebagai tempat penjenayah dikurung sebagai hukuman/ Tempat tahanan reman untuk orang yang dituduh melakukan kesalahan jenayah untuk siasatan lanjut sementara menunggu perbicaraan.
TIS000 TIS500 TIS509
Depot Tahanan Imigresen/Khas
TIS000 Institusi dan Kemudahan Masyarakat  TIS500 Keselamatan Depot Tahanan Imigresen/Khas Pusat Tahanan sementara untuk warganegara asing yang telah melakukan kesalahan di bawah Akta dan Peraturan Imigresen; serta yang telah selesai menjalani hukuman di Penjara Malaysia sebelum dihantar balik ke negara asal
TIS000 TIS500 TIS510
Cure & Care Vocational Centre (CCVC)
TIS000 Institusi dan Kemudahan Masyarakat  TIS500 Keselamatan Cure & Care Vocational Centre (CCVC) Pusat pemulihan yang berfungsi sebagai institut latihan kemahiran vokasional jangka panjang kepada klien AADK.
TIS000 TIS500 TIS511
Keselamatan Lain
TIS000 Institusi dan Kemudahan Masyarakat  TIS500 Keselamatan Keselamatan Lain Aktiviti keselamatan yang lain (yang aktivitinya tidak tersenarai di atas)
TIS000 TIS500 TIS512
Ibu Pejabat Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri
TIS000 Institusi dan Kemudahan Masyarakat  TIS500 Keselamatan Ibu Pejabat Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Bangunan pentadbiran dan operasi pasukan bomba dan penyelamat di peringkat Negeri
TIS000 TIS500 TIS513
Angkatan Pertahanan Awam Malaysia
TIS000 Institusi dan Kemudahan Masyarakat  TIS500 Keselamatan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia Bangunan pentadbiran dan operasi pasukan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia bagi melaksanakan tugas menyelamat, perlindungan dan khidmat kemanusiaan dari sebarang ancaman musuh, bencana dan kecemasan.
TIS000 TIS500 TIS514
Padang Lapang Sasar
TIS000 Institusi dan Kemudahan Masyarakat  TIS500 Keselamatan Padang Lapang Sasar Kawasan bagi menjalankan aktivti latihan menembak.
TIS000 TIS600 TIS601
Rumah Anak Yatim
TIS000 Institusi dan Kemudahan Masyarakat  TIS600 Rumah Kebajikan Rumah Anak Yatim Institusi yang menempatkan/menjaga anak yang kematian ibu, bapa atau kedua-duanya sekali.
TIS000 TIS600 TIS602
Rumah Warga Emas
TIS000 Institusi dan Kemudahan Masyarakat  TIS600 Rumah Kebajikan Rumah Warga Emas Institusi yang menempatkan/menjaga warga emas.
TIS000 TIS600 TIS603
Rumah Orang Kelainan Upaya
TIS000 Institusi dan Kemudahan Masyarakat  TIS600 Rumah Kebajikan Rumah Orang Kelainan Upaya Institusi yang menempatkan/ menjaga orang yang mempunyai kurang kekuatan, kemampuan, ke­upayaan atau ikhtiar
TIS000 TIS600 TIS605
Pusat Pemulihan Akhlak
TIS000 Institusi dan Kemudahan Masyarakat  TIS600 Rumah Kebajikan Pusat Pemulihan Akhlak Institusi menempatkan dan memulihkan orang yang bermasalah akhlak
TIS000 TIS600 TIS606
Rumah Kebajikan Lain
TIS000 Institusi dan Kemudahan Masyarakat  TIS600 Rumah Kebajikan Rumah Kebajikan Lain Aktiviti rumah kebajikan yang lain (yang aktivitinya tidak tersenarai di atas)
TIS000 TIS600 TIS607
Pusat Transit Gelandangan
TIS000 Institusi dan Kemudahan Masyarakat  TIS600 Rumah Kebajikan Pusat Transit Gelandangan Pusat yang memberi kemudahan penginapan/perlindungan sementara kepada golongan gelandangan
TIS000 TIS700 TIS701
Istana
TIS000 Institusi dan Kemudahan Masyarakat  TIS700 Kegunaan Kerajaan/ Badan Berkanun Istana Kediaman rasmi raja atau ketua negara/negeri
TIS000 TIS700 TIS702
Muzium
TIS000 Institusi dan Kemudahan Masyarakat  TIS700 Kegunaan Kerajaan/ Badan Berkanun Muzium Tempat barang-barang bersejarah, barang-barang sains dll disimpan dan dipamerkan.
TIS000 TIS700 TIS703
Galeri/Memorial
TIS000 Institusi dan Kemudahan Masyarakat  TIS700 Kegunaan Kerajaan/ Badan Berkanun Galeri/Memorial Bangunan untuk mempamerkan karya-karya seni dsb
TIS000 TIS700 TIS704
Pejabat Kerajaan/Agensi Kerajaan
TIS000 Institusi dan Kemudahan Masyarakat  TIS700 Kegunaan Kerajaan/ Badan Berkanun Pejabat Kerajaan/Agensi Kerajaan Bangunan yang didiami atau dimiliki oleh kerajaan bagi menjalankan aktiviti pentadbiran, operasi dan perkhidmatan awam
TIS000 TIS700 TIS705
Mahkamah
TIS000 Institusi dan Kemudahan Masyarakat  TIS700 Kegunaan Kerajaan/ Badan Berkanun Mahkamah Bangunan untuk menjalankan pentadbiran dan operasi mahkamah undang-undang sivil dan jenayah, sistem kehakiman termasuk mahkamah syariah
TIS000 TIS700 TIS706
Badan Berkanun
TIS000 Institusi dan Kemudahan Masyarakat  TIS700 Kegunaan Kerajaan/ Badan Berkanun Badan Berkanun Bangunan untuk menjalankan aktiviti operasi Badan Berkanun seperti FELDA, Lembaga Pelabuhan Johor, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kumpulan Simpanan Wang Pekerja, Lembaga Tabung Haji dan sebagainya.
TIS000 TIS700 TIS707
Kegunaan Kerajaan/Badan Berkanun Lain
TIS000 Institusi dan Kemudahan Masyarakat  TIS700 Kegunaan Kerajaan/ Badan Berkanun Kegunaan Kerajaan/Badan Berkanun Lain Aktiviti kegunaan kerajaan/badan berkanun yang lain (yang aktivitinya tidak tersenarai di atas)
TIS000 TIS700 TIS708
Institut Latihan
TIS000 Institusi dan Kemudahan Masyarakat  TIS700 Kegunaan Kerajaan/ Badan Berkanun Institut Latihan Bangunan atau tempat untuk menjalankan latihan kakitangan awam/agensi-agensi kerajaan
TIS000 TIS700 TIS709
Stesen Kaji Cuaca
TIS000 Institusi dan Kemudahan Masyarakat  TIS700 Kegunaan Kerajaan/ Badan Berkanun Stesen Kaji Cuaca Stesen untuk menjalankan aktiviti/kajian bagi jumlah air hujan, tekanan udara, suhu, kelembapan, kelajuan dan arah angin
TIS000 TIS800 TIS801
Dewan Serbaguna Awam
TIS000 Institusi dan Kemudahan Masyarakat  TIS800 Kemudahan Awam Dewan Serbaguna Awam Dewan serbaguna untuk penduduk antara 10,000 - 15,000 orang yang mempunyai komponen-komponen sokongan yang ditetapkan
TIS000 TIS800 TIS802
Dewan Orang Ramai
TIS000 Institusi dan Kemudahan Masyarakat  TIS800 Kemudahan Awam Dewan Orang Ramai Dewan orang ramai untuk penduduk antara 1,000 - 10,000 orang yang mempunyai komponen-komponen sokongan yang ditetapkan
TIS000 TIS800 TIS803
Balai Raya/Pusat Komuniti
TIS000 Institusi dan Kemudahan Masyarakat  TIS800 Kemudahan Awam Balai Raya/Pusat Komuniti Balai Raya/Pusat Komuniti untuk penduduk antara 200 – 5,000 orang yang mempunyai komponen-komponen sokongan yang ditetapkan
TIS000 TIS800 TIS804
Perpustakaan
TIS000 Institusi dan Kemudahan Masyarakat  TIS800 Kemudahan Awam Perpustakaan Bangunan (bilik dll) yg mengumpulkan buku-buku (utk bacaan dll)
TIS000 TIS800 TIS806
Tandas Awam
TIS000 Institusi dan Kemudahan Masyarakat  TIS800 Kemudahan Awam Tandas Awam Bilik khas untuk membuang air (yang dilengkapi dengan mangkuk tandas, sink dan sebagainya) yang disediakan untuk kegunaan orang ramai
TIS000 TIS800 TIS807
Kemudahan Awam Lain
TIS000 Institusi dan Kemudahan Masyarakat  TIS800 Kemudahan Awam Kemudahan Awam Lain Aktiviti kemudahan awam yang lain (yang aktivitinya tidak tersenarai di atas)
TIS000 TIS900 TIS901
Rumah Persatuan / Pertubuhan
TIS000 Institusi dan Kemudahan Masyarakat  TIS900 Rumah Persatuan/Pertubuhan Rumah Persatuan / Pertubuhan Institusi untuk menjalankan aktiviti persatuan
TIS000 TIS900 TIS902
Bomba Sukarela
TIS000 Institusi dan Kemudahan Masyarakat  TIS900 Rumah Persatuan/Pertubuhan Bomba Sukarela Penubuhan pasukan bomba sukarela adalah di bawah peruyukan seksyen 62(1)(Ca) Akta Perkhidmatan Bomba 1988 dan tertakluk kepada kawalan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia dan penubuhannya tidak akan melibatkan implikasi kewangan terhadap kerajaan.
TLR000 TLR100 TLR103
Taman Bandaran
TLR000 Tanah Lapang dan Rekreasi TLR100 Tanah Lapang Taman Bandaran Kawasan rekreasi yang menjadi tumpuan penduduk bandar untuk aktiviti rekreasi, sukan dan menikmati keindahan semulajadi. (cth : Taman Cempaka Bangi)
TLR000 TLR100 TLR104
Taman Tempatan
TLR000 Tanah Lapang dan Rekreasi TLR100 Tanah Lapang Taman Tempatan Kawasan rekreasi yang menampung beberapa unit kejiranan untuk aktiviti rekreasi, sukan dan kegiatan sosial penduduk setempat.
TLR000 TLR100 TLR105
Kejiranan
TLR000 Tanah Lapang dan Rekreasi TLR100 Tanah Lapang Kejiranan Kawasan rekreasi di dalam sesebuah kawasan kejiranan untuk aktiviti rekreasi, sukan dan kegiatan sosial penduduk setempat.
TLR000 TLR100 TLR106
Padang Permainan
TLR000 Tanah Lapang dan Rekreasi TLR100 Tanah Lapang Padang Permainan Kawasan rekreasi yang menampung keperluan 3 sub kejiranan untuk aktiviti rekreasi aktif dan sukan bagi kegunaan kanak-kanak, remaja dan orang dewasa.
TLR000 TLR100 TLR107
Lot Permainan
TLR000 Tanah Lapang dan Rekreasi TLR100 Tanah Lapang Lot Permainan Kawasan rekreasi aktif di sesebuah kawasan sub-kejiranan untuk kanak-kanak peringkat umur persekolahan rendah.
TLR000 TLR100 TLR109
Tanah Lapang Lain
TLR000 Tanah Lapang dan Rekreasi TLR100 Tanah Lapang Tanah Lapang Lain Aktiviti tanah lapang yang lain (yang aktivitinya tidak tersenarai di atas)
TLR000 TLR200 TLR201
Stadium
TLR000 Tanah Lapang dan Rekreasi TLR200 Kemudahan Sukan dan Rekreasi Stadium Bangunan konkrit dengan ruang yang luas sama ada terbuka atau berbumbung dengan tempat duduk bertingkat untuk tujuan arena sukan.
TLR000 TLR200 TLR202
Kompleks Sukan
TLR000 Tanah Lapang dan Rekreasi TLR200 Kemudahan Sukan dan Rekreasi Kompleks Sukan Kawasan yang terdiri daripada lebih daripada satu bangunan atau premis khusus dibina untuk digunakan bagi pelbagai tujuan sukan.
TLR000 TLR200 TLR203
Kompleks Renang
TLR000 Tanah Lapang dan Rekreasi TLR200 Kemudahan Sukan dan Rekreasi Kompleks Renang Kawasan terdiri daripada beberapa kolam renang untuk tujuan latihan dan berenang
TLR000 TLR200 TLR204
Kemudahan Sukan dan Rekreasi Lain
TLR000 Tanah Lapang dan Rekreasi TLR200 Kemudahan Sukan dan Rekreasi Kemudahan Sukan dan Rekreasi Lain Aktiviti kemudahan sukan dan rekreasi yang lain (yang aktivitinya tidak tersenarai di atas)
TLR000 TLR400 TLR401
Zon Penampan
TLR000 Tanah Lapang dan Rekreasi TLR400 Kawasan Hijau Zon Penampan Kawasan lapang pada kelebaran tertentu yang diperuntukkan sebagai pemisah antara dua atau lebih guna tanah yang bercanggah untuk memberi perimbangan alam sekitar dan perlindungan keselamatan. Zon penampan terbahagi kepada 2 kategori iaitu 1. Physical Buffer: Merupakan kawasan jaluran hijau yang meliputi tempat letak kereta, direways dan laluan pejalan kaki. 2. Green Buffer: Merupakan kawasan jaluran yang dirizabkan khusus untuk penanaman pokok iaitu penyediaan landskap dan padang rumput.
TLR000 TLR400 TLR402
Kawasan Hijau Lain
TLR000 Tanah Lapang dan Rekreasi TLR400 Kawasan Hijau Kawasan Hijau Lain Aktiviti kawasan hijau yang lain (yang aktivitinya tidak tersenarai di atas)
TPI000 TPI100 TPI101
Pengumpulan Produk Hasil Hutan
TPI000 Industri TPI100 Bukan Taman Perindustrian Pengumpulan Produk Hasil Hutan Bahagian ini termasuk pengeluaran kayu balak untuk industri berasas kayu meliputi pengekstrakan dan pengumpulan produk hutan bukan kayu yang tumbuh liar. Selain pengeluaran kayu balak, aktiviti perhutanan yang menghasilkan produk melalui proses minima seperti kayu api, kayu arang, reja kayu dan kayu balak yang digunakan dalam bentuk yang belum diproses (cth. kayu cerucuk, kayu pulpa, dll). Aktiviti ini boleh dijalankan dalam hutan asli dan ladang hutan.
TPI000 TPI100 TPI102
Pengekstrakan Petroleum Mentah dan Gas Asli
TPI000 Industri TPI100 Bukan Taman Perindustrian Pengekstrakan Petroleum Mentah dan Gas Asli Bahagian ini termasuk pengeluaran petroleum mentah, perlombongan dan pengekstrakan minyak daripada minyak batu syal dan pasir minyak dan pengeluaran gas asli dan perolehan semula cecair hidrokarbon. Ini termasuk keseluruhan aktiviti pengoperasian dan/ atau pembangunan kelengkapan lapangan minyak dan gas, termasuklah aktiviti seperti penggerudian, penyiapan dan melengkapkan telaga, operasi pengasingan, pemisahan emulsi, peralatan penyahkelodak dan penyambungan aktiviti lapangan untuk petroleum mentah dan semua aktiviti dalam penyediaan minyak dan gas sehingga ke tempat penghantaran daripada pusat pengeluaran.
TPI000 TPI100 TPI103
Pembuatan Produk Makanan
TPI000 Industri TPI100 Bukan Taman Perindustrian Pembuatan Produk Makanan Bahagian ini termasuk pemprosesan produk pertanian, perhutanan dan perikanan kepada makanan untuk manusia atau haiwan, dan meliputi pengeluaran pelbagai produk perantaraan yang bukan produk makanan secara langsung.
TPI000 TPI100 TPI104
Pembuatan Minuman
TPI000 Industri TPI100 Bukan Taman Perindustrian Pembuatan Minuman Bahagian ini termasuklah pembuatan minuman, seperti minuman tanpa alkohol dan air mineral, pembuatan minuman beralkohol terutamanya melalui proses penapaian, bir dan wain dan juga pembuatan minuman beralkohol melalui proses penyulingan.
TPI000 TPI100 TPI105
Pembuatan Produk Tembakau
TPI000 Industri TPI100 Bukan Taman Perindustrian Pembuatan Produk Tembakau Bahagian ini termasuk pemprosesan produk tembakau dalam bentuk yang sesuai untuk penggunaan akhir.
TPI000 TPI100 TPI106
Pembuatan Tekstil
TPI000 Industri TPI100 Bukan Taman Perindustrian Pembuatan Tekstil Kumpulan ini termasuk pembuatan tekstil, termasuk operasi persediaan, pemintalan gentian tekstil dan tenunan tekstil. Ini boleh dilakukan daripada bahan mentah yang berbeza-beza, seperti sutera, benang bulu, gentian buatan manusia, haiwan lain atau tumbuhan, kertas atau kaca dll.
TPI000 TPI100 TPI107
Pembuatan Pakaian
TPI000 Industri TPI100 Bukan Taman Perindustrian Pembuatan Pakaian Bahagian ini termasuk semua jahitan (pakaian siap atau ditempah), daripada semua bahan (cth. kulit, fabrik, fabrik yang dikait dan dikrusye, dll.), semua jenis pakaian (cth. pakaian luar, pakaian dalam untuk lelaki, wanita atau kanak-kanak; kerja, pakaian kasual atau santai, dll.) dan aksesori.
TPI000 TPI100 TPI108
Pembuatan Produk Kulit
TPI000 Industri TPI100 Bukan Taman Perindustrian Pembuatan Produk Kulit Bahagian ini termasuk penyamakan dan pewarnaan bulu, pengubahsuaian belulang kepada barangan kulit secara penyamakan atau pengawetan dan pembentukan kulit kepada produk untuk penggunaan akhir. Ia juga termasuk pembuatan produk serupa daripada bahan lain (kulit tiruan atau gantian kulit), seperti kasut getah, bagasi daripada tekstil, dll.
TPI000 TPI100 TPI109
Pembuatan Kayu, Produk Kayu dan Gabus
TPI000 Industri TPI100 Bukan Taman Perindustrian Pembuatan Kayu, Produk Kayu dan Gabus Bahagian ini termasuk pembuatan produk daripada kayu, seperti kayu gergaji, papan lapis, venier, bekas kayu, lantai kayu, kekuda kayu, dan bangunan kayu pasang siap. Proses pengeluaran termasuk menggergaji, mengetam, membentuk, melapis, dan pemasangan produk kayu bermula daripada balak yang dipotong menjadi bolt, atau kayu gergaji yang boleh kemudian dipotong atau dibentuk dengan pelarik atau alat pembentuk lain.
TPI000 TPI100 TPI110
Pembuatan Kertas dan Produk Kertas
TPI000 Industri TPI100 Bukan Taman Perindustrian Pembuatan Kertas dan Produk Kertas Bahagian ini termasuk pembuatan pulpa, kertas dan pengubahsuaian produk kertas. Pembuatan produk ini dikumpulkan kerana ia membentuk satu siri pemprosesan yang saling berkaitan. Kebiasaannya, lebih daripada satu aktiviti dijalankan dalam satu unit.
TPI000 TPI100 TPI111
Percetakan dan Penerbitan Media Rakaman
TPI000 Industri TPI100 Bukan Taman Perindustrian Percetakan dan Penerbitan Media Rakaman Bahagian ini termasuk percetakan produk, seperti surat khabar, buku, penerbitan berkala, boring perniagaan, kad ucapan, dan bahan-bahan lain, dan aktiviti sokongan yang berkaitan seperti penjilidan buku, perkhidmatan membuat plat dan pengimejan data. Bahagian ini juga termasuk penerbitan semula media rakaman, seperti cakera padat, rakaman video, perisian dalam bentuk cakera atau pita, rekod, dll.
TPI000 TPI100 TPI112
Pembuatan Berasaskan Produk Petroleum Bertapis
TPI000 Industri TPI100 Bukan Taman Perindustrian Pembuatan Berasaskan Produk Petroleum Bertapis Bahagian ini termasuk perubahan petroleum mentah dan kok kepada produk yang boleh digunakan. Proses utama adalah petroleum bertapis termasuk pengasingan petroleum mentah kepada komponen produk yang lain melalui teknik pemecahan dan penyulingan. Bahagian ini juga termasuk pembuatan bagi produk yang mempunyai ciri-ciri tersendiri (cth. kok, butana, propana, petrol, kerosin, minyak pembakar, dll.) dan juga perkhidmatan pemprosesan.
TPI000 TPI100 TPI113
Pembuatan Kimia dan Produk Kimia
TPI000 Industri TPI100 Bukan Taman Perindustrian Pembuatan Kimia dan Produk Kimia Bahagian ini termasuk perubahan bahan mentah organik dan bukan organik mengikut proses kimia dan pembentukan sesuatu produk.
TPI000 TPI100 TPI114
Pembuatan Produk Farmaseutikal Asas, Kimia Perubatan dan Botani
TPI000 Industri TPI100 Bukan Taman Perindustrian Pembuatan Produk Farmaseutikal Asas, Kimia Perubatan dan Botani Bahagian ini termasuk pembuatan produk farmaseutikal asas dan penyediaan farmaseutikal. Ini termasuk juga pembuatan produk kimia perubatan dan botani.
TPI000 TPI100 TPI115
Pembuatan Produk Getah dan Plastik
TPI000 Industri TPI100 Bukan Taman Perindustrian Pembuatan Produk Getah dan Plastik Bahagian ini termasuk pembuatan produk getah dan plastic dan dikategorikan mengikut bahan mentah yang digunakan dalam proses pembuatan.
TPI000 TPI100 TPI116
Pembuatan Kaca dan Produk Kaca
TPI000 Industri TPI100 Bukan Taman Perindustrian Pembuatan Kaca dan Produk Kaca Bahagian ini termasuk aktiviti pembuatan berkaitan bahan yang berasal dari galian. Bahagian ini termasuk pembuatan kaca dan produk kaca (cth. kaca leper, kaca berongga, serat, barangan kaca teknikal, dll.), produk seramik, jubin dan produk tanah liat yang dibakar, simen dan plaster, dari bahan mentah kepada artikel siap. Pembuatan batu siap berbentuk dan pengeluaran galian lain juga termasuk dalam bahagian ini.
TPI000 TPI100 TPI117
Pembuatan Produk Mineral
TPI000 Industri TPI100 Bukan Taman Perindustrian Pembuatan Produk Mineral Kumpulan ini termasuk pembuatan produk pertengahan dan produk akhir dari galian bukan logam dari lombong atau kuari seperti pasir, kelikir, batu atau tanah liat.
TPI000 TPI100 TPI118
Pembuatan Logam dan Produk Logam
TPI000 Industri TPI100 Bukan Taman Perindustrian Pembuatan Logam dan Produk Logam Bahagian ini termasuk aktiviti peleburan dan/atau penapisan logam ferus dan bukan ferus daripada bijih, bijih yang belum ditempa atau skrap, menggunakan elektro metalurgi dan teknik proses metalurgi lain. Bahagian ini juga termasuk pembuatan besi aloi dan superalloy dengan mencampurkan elemen kimia lain ke atas logam tulen. Termasuk penghasilan produk seperti plat, kepingan, jaluran, batang besi, rod, dawai, tiub, paip, tangki takungan, senjata dan peluru dll.
TPI000 TPI100 TPI119
Pembuatan Komputer, Produk Elektronik dan Optikal
TPI000 Industri TPI100 Bukan Taman Perindustrian Pembuatan Komputer, Produk Elektronik dan Optikal Bahagian ini termasuk pembuatan komputer, peranti komputer, peralatan komunikasi, dan produk elektronik seumpamanya, serta pembuatan komponen untuk produk tersebut. Proses pengeluaran bagi bahagian ini berdasarkan ciri-ciri reka bentuk dan penggunaan litar bersepadu dan aplikasi teknologi highly specialised miniaturization.
TPI000 TPI100 TPI120
Pembuatan Kelengkapan Elektrik
TPI000 Industri TPI100 Bukan Taman Perindustrian Pembuatan Kelengkapan Elektrik Bahagian ini termasuk pembuatan produk yang menjana, mengagih dan menggunakan kuasa elektrik. Termasuk juga pembuatan pencahayaan, kelengkapan isyarat elektrik dan perkakas elektrik kegunaan isi rumah.
TPI000 TPI100 TPI121
Pembuatan Jentera dan Peralatan
TPI000 Industri TPI100 Bukan Taman Perindustrian Pembuatan Jentera dan Peralatan Kumpulan ini termasuk pembuatan jentera bertujuan umum, spt. jentera yang digunakan oleh pelbagai industri dalam MSIC. Kumpulan ini juga termasuk pembuatan jentera untuk tujuan khas, spt. jentera untuk kegunaan khusus atau kelompok kecil dalam industri MSIC. Manakala kebanyakannya digunakan dalam proses pembuatan lain, seperti pembuatan makanan atau tekstil.
TPI000 TPI100 TPI122
Pembuatan Kenderaan Bermotor, Treler dan Semi Treler
TPI000 Industri TPI100 Bukan Taman Perindustrian Pembuatan Kenderaan Bermotor, Treler dan Semi Treler Bahagian ini termasuk pembuatan kenderaan bermotor untuk membawa penumpang atau pengangkutan dan termasuk pembuatan pelbagai alat ganti dan aksesori.
TPI000 TPI100 TPI123
Pembuatan Kelengkapan Pengangkutan Lain
TPI000 Industri TPI100 Bukan Taman Perindustrian Pembuatan Kelengkapan Pengangkutan Lain Bahagian ini termasuk pembuatan peralatan pengangkutan seperti pembinaan kapal dan pembuatan bot, pembuatan landasan keretapi “rolling stock’’ dan lokomotif, udara dan kapal angkasa dan pembuatan sebahagian darinya.
TPI000 TPI100 TPI124
Pembuatan Perabot
TPI000 Industri TPI100 Bukan Taman Perindustrian Pembuatan Perabot Bahagian ini termasuk pembuatan perabot dan produk berkaitan daripada apa jua bahan kecuali batu, konkrit dan seramik. Proses yang digunakan di dalam pembuatan perabot adalah kaedah yang biasa digunakan dalam pembentukan bahan dan pemasangan komponen, termasuk pemotongan, pengacuanan dan proses lamina. Aspek penting dalam proses pengeluaran rekabentuk artikel adalah melibatkan kepentingan nilai estetika kesenian dan fungsi.
TPI000 TPI100 TPI125
Pembuatan Lain
TPI000 Industri TPI100 Bukan Taman Perindustrian Pembuatan Lain Bahagian ini termasuk pembuatan pelbagai produk yang tidak diliputi oleh lain-lain bahagian dalam pengkelasan. Termasuk pembuatan barang kemas, bijouterie, instrument muzik, barangan sukan, barang permainan dll.
TPI000 TPI100 TPI126
Pembaikan, Pemasangan Mesin dan Kelengkapan
TPI000 Industri TPI100 Bukan Taman Perindustrian Pembaikan, Pemasangan Mesin dan Kelengkapan Bahagian ini termasuk pembaikan khusus barang yang dikeluarkan dalam sektor pembuatan bagi tujuan untuk pembaikan jentera, peralatan dan produk lain dalam keadaan sediakala.
TPI000 TPI100 TPI127
Perkapalan/ Marin
TPI000 Industri TPI100 Bukan Taman Perindustrian Perkapalan/ Marin Industri Khas yang berasaskan marin /perkapalan
TPI000 TPI100 TPI128
Pemprosesan Barang Kitar Semula
TPI000 Industri TPI100 Bukan Taman Perindustrian Pemprosesan Barang Kitar Semula Pemprosesan bahan/barang kitar semula kepada bahan mentah.
TPI000 TPI100 TPI129
Desa
TPI000 Industri TPI100 Bukan Taman Perindustrian Desa Industri desa boleh dikategorikan sebagai industri yang menghasilkan bahan pencemaran paling minimum yang menyumbang kepada pencemaran udara, bau, bunyi, gegaran, kebakaran dan letupan. Kebanyakan industri ini merupakan “home-based” industri yang dijalankan di kawasan perumahan atau dikaitkan dengan identiti masyarakat setempat.
TPI000 TPI200 TPI220
Pembuatan Kelengkapan Elektrik
TPI000 Industri TPI200 Taman Perindustrian Pembuatan Kelengkapan Elektrik Bahagian ini termasuk pembuatan produk yang menjana, mengagih dan menggunakan kuasa elektrik. Termasuk juga pembuatan pencahayaan, kelengkapan isyarat elektrik dan perkakas elektrik kegunaan isi rumah.
TPI000 TPI200 TPI213
Pembuatan Kimia dan Produk Kimia
TPI000 Industri TPI200 Taman Perindustrian Pembuatan Kimia dan Produk Kimia Bahagian ini termasuk perubahan bahan mentah organik dan bukan organik mengikut proses kimia dan pembentukan sesuatu produk.
TPI000 TPI200 TPI201
Pengumpulan Produk Hasil Hutan
TPI000 Industri TPI200 Taman Perindustrian Pengumpulan Produk Hasil Hutan Bahagian ini termasuk pengeluaran kayu balak untuk industri berasas kayu meliputi pengekstrakan dan pengumpulan produk hutan bukan kayu yang tumbuh liar. Selain pengeluaran kayu balak, aktiviti perhutanan yang menghasilkan produk melalui proses minima seperti kayu api, kayu arang, reja kayu dan kayu balak yang digunakan dalam bentuk yang belum diproses (cth. kayu cerucuk, kayu pulpa, dll). Aktiviti ini boleh dijalankan dalam hutan asli dan ladang hutan.
TPI000 TPI200 TPI202
Pengekstrakan Petroleum Mentah dan Gas Asli
TPI000 Industri TPI200 Taman Perindustrian Pengekstrakan Petroleum Mentah dan Gas Asli Bahagian ini termasuk pengeluaran petroleum mentah, perlombongan dan pengekstrakan minyak daripada minyak batu syal dan pasir minyak dan pengeluaran gas asli dan perolehan semula cecair hidrokarbon. Ini termasuk keseluruhan aktiviti pengoperasian dan/ atau pembangunan kelengkapan lapangan minyak dan gas, termasuklah aktiviti seperti penggerudian, penyiapan dan melengkapkan telaga, operasi pengasingan, pemisahan emulsi, peralatan penyahkelodak dan penyambungan aktiviti lapangan untuk petroleum mentah dan semua aktiviti dalam penyediaan minyak dan gas sehingga ke tempat penghantaran daripada pusat pengeluaran.
TPI000 TPI200 TPI203
Pembuatan Produk Makanan
TPI000 Industri TPI200 Taman Perindustrian Pembuatan Produk Makanan Bahagian ini termasuk pemprosesan produk pertanian, perhutanan dan perikanan kepada makanan untuk manusia atau haiwan, dan meliputi pengeluaran pelbagai produk perantaraan yang bukan produk makanan secara langsung.
TPI000 TPI200 TPI204
Pembuatan Minuman
TPI000 Industri TPI200 Taman Perindustrian Pembuatan Minuman Bahagian ini termasuklah pembuatan minuman, seperti minuman tanpa alkohol dan air mineral, pembuatan minuman beralkohol terutamanya melalui proses penapaian, bir dan wain dan juga pembuatan minuman beralkohol melalui proses penyulingan.
TPI000 TPI200 TPI205
Pembuatan Produk Tembakau
TPI000 Industri TPI200 Taman Perindustrian Pembuatan Produk Tembakau Bahagian ini termasuk pemprosesan produk tembakau dalam bentuk yang sesuai untuk penggunaan akhir.
TPI000 TPI200 TPI206
Pembuatan Tekstil
TPI000 Industri TPI200 Taman Perindustrian Pembuatan Tekstil Kumpulan ini termasuk pembuatan tekstil, termasuk operasi persediaan, pemintalan gentian tekstil dan tenunan tekstil. Ini boleh dilakukan daripada bahan mentah yang berbeza-beza, seperti sutera, benang bulu, gentian buatan manusia, haiwan lain atau tumbuhan, kertas atau kaca dll.
TPI000 TPI200 TPI207
Pembuatan Pakaian
TPI000 Industri TPI200 Taman Perindustrian Pembuatan Pakaian Bahagian ini termasuk semua jahitan (pakaian siap atau ditempah), daripada semua bahan (cth. kulit, fabrik, fabrik yang dikait dan dikrusye, dll.), semua jenis pakaian (cth. pakaian luar, pakaian dalam untuk lelaki, wanita atau kanak-kanak; kerja, pakaian kasual atau santai, dll.) dan aksesori.
TPI000 TPI200 TPI208
Pembuatan Produk Kulit
TPI000 Industri TPI200 Taman Perindustrian Pembuatan Produk Kulit Bahagian ini termasuk penyamakan dan pewarnaan bulu, pengubahsuaian belulang kepada barangan kulit secara penyamakan atau pengawetan dan pembentukan kulit kepada produk untuk penggunaan akhir. Ia juga termasuk pembuatan produk serupa daripada bahan lain (kulit tiruan atau gantian kulit), seperti kasut getah, bagasi daripada tekstil, dll.
TPI000 TPI200 TPI209
Pembuatan Kayu, Produk Kayu dan Gabus
TPI000 Industri TPI200 Taman Perindustrian Pembuatan Kayu, Produk Kayu dan Gabus Bahagian ini termasuk pembuatan produk daripada kayu, seperti kayu gergaji, papan lapis, venier, bekas kayu, lantai kayu, kekuda kayu, dan bangunan kayu pasang siap. Proses pengeluaran termasuk menggergaji, mengetam, membentuk, melapis, dan pemasangan produk kayu bermula daripada balak yang dipotong menjadi bolt, atau kayu gergaji yang boleh kemudian dipotong atau dibentuk dengan pelarik atau alat pembentuk lain.
TPI000 TPI200 TPI210
Pembuatan Kertas dan Produk Kertas
TPI000 Industri TPI200 Taman Perindustrian Pembuatan Kertas dan Produk Kertas Bahagian ini termasuk pembuatan pulpa, kertas dan pengubahsuaian produk kertas. Pembuatan produk ini dikumpulkan kerana ia membentuk satu siri pemprosesan yang saling berkaitan. Kebiasaannya, lebih daripada satu aktiviti dijalankan dalam satu unit.
TPI000 TPI200 TPI211
Percetakan dan Penerbitan Media Rakaman
TPI000 Industri TPI200 Taman Perindustrian Percetakan dan Penerbitan Media Rakaman Bahagian ini termasuk percetakan produk, seperti surat khabar, buku, penerbitan berkala, boring perniagaan, kad ucapan, dan bahan-bahan lain, dan aktiviti sokongan yang berkaitan seperti penjilidan buku, perkhidmatan membuat plat dan pengimejan data. Bahagian ini juga termasuk penerbitan semula media rakaman, seperti cakera padat, rakaman video, perisian dalam bentuk cakera atau pita, rekod, dll.
TPI000 TPI200 TPI212
Pembuatan Berasaskan Produk Petroleum Bertapis
TPI000 Industri TPI200 Taman Perindustrian Pembuatan Berasaskan Produk Petroleum Bertapis Bahagian ini termasuk perubahan petroleum mentah dan kok kepada produk yang boleh digunakan. Proses utama adalah petroleum bertapis termasuk pengasingan petroleum mentah kepada komponen produk yang lain melalui teknik pemecahan dan penyulingan. Bahagian ini juga termasuk pembuatan bagi produk yang mempunyai ciri-ciri tersendiri (cth. kok, butana, propana, petrol, kerosin, minyak pembakar, dll.) dan juga perkhidmatan pemprosesan.
TPI000 TPI200 TPI214
Pembuatan Produk Farmaseutikal Asas, Kimia Perubatan dan Botani
TPI000 Industri TPI200 Taman Perindustrian Pembuatan Produk Farmaseutikal Asas, Kimia Perubatan dan Botani Bahagian ini termasuk pembuatan produk farmaseutikal asas dan penyediaan farmaseutikal. Ini termasuk juga pembuatan produk kimia perubatan dan botani.
TPI000 TPI200 TPI215
Pembuatan Produk Getah dan Plastik
TPI000 Industri TPI200 Taman Perindustrian Pembuatan Produk Getah dan Plastik Bahagian ini termasuk pembuatan produk getah dan plastic dan dikategorikan mengikut bahan mentah yang digunakan dalam proses pembuatan.
TPI000 TPI200 TPI216
Pembuatan Kaca dan Produk Kaca
TPI000 Industri TPI200 Taman Perindustrian Pembuatan Kaca dan Produk Kaca Bahagian ini termasuk aktiviti pembuatan berkaitan bahan yang berasal dari galian. Bahagian ini termasuk pembuatan kaca dan produk kaca (cth. kaca leper, kaca berongga, serat, barangan kaca teknikal, dll.), produk seramik, jubin dan produk tanah liat yang dibakar, simen dan plaster, dari bahan mentah kepada artikel siap. Pembuatan batu siap berbentuk dan pengeluaran galian lain juga termasuk dalam bahagian ini.
TPI000 TPI200 TPI217
Pembuatan Produk Mineral
TPI000 Industri TPI200 Taman Perindustrian Pembuatan Produk Mineral Kumpulan ini termasuk pembuatan produk pertengahan dan produk akhir dari galian bukan logam dari lombong atau kuari seperti pasir, kelikir, batu atau tanah liat.
TPI000 TPI200 TPI218
Pembuatan Logam dan Produk Logam
TPI000 Industri TPI200 Taman Perindustrian Pembuatan Logam dan Produk Logam Bahagian ini termasuk aktiviti peleburan dan/atau penapisan logam ferus dan bukan ferus daripada bijih, bijih yang belum ditempa atau skrap, menggunakan elektro metalurgi dan teknik proses metalurgi lain. Bahagian ini juga termasuk pembuatan besi aloi dan superalloy dengan mencampurkan elemen kimia lain ke atas logam tulen. Termasuk penghasilan produk seperti plat, kepingan, jaluran, batang besi, rod, dawai, tiub, paip, tangki takungan, senjata dan peluru dll.
TPI000 TPI200 TPI219
Pembuatan Komputer, Produk Elektronik dan Optikal
TPI000 Industri TPI200 Taman Perindustrian Pembuatan Komputer, Produk Elektronik dan Optikal Bahagian ini termasuk pembuatan komputer, peranti komputer, peralatan komunikasi, dan produk elektronik seumpamanya, serta pembuatan komponen untuk produk tersebut. Proses pengeluaran bagi bahagian ini berdasarkan ciri-ciri reka bentuk dan penggunaan litar bersepadu dan aplikasi teknologi highly specialised miniaturization.
TPI000 TPI200 TPI221
Pembuatan Jentera dan Peralatan
TPI000 Industri TPI200 Taman Perindustrian Pembuatan Jentera dan Peralatan Kumpulan ini termasuk pembuatan jentera bertujuan umum, spt. jentera yang digunakan oleh pelbagai industri dalam MSIC. Kumpulan ini juga termasuk pembuatan jentera untuk tujuan khas, spt. jentera untuk kegunaan khusus atau kelompok kecil dalam industri MSIC. Manakala kebanyakannya digunakan dalam proses pembuatan lain, seperti pembuatan makanan atau tekstil,
TPI000 TPI200 TPI222
Pembuatan Kenderaan Bermotor, Treler dan Semi Treler
TPI000 Industri TPI200 Taman Perindustrian Pembuatan Kenderaan Bermotor, Treler dan Semi Treler Bahagian ini termasuk pembuatan kenderaan bermotor untuk membawa penumpang atau pengangkutan dan termasuk pembuatan pelbagai alat ganti dan aksesori.
TPI000 TPI200 TPI223
Pembuatan Kelengkapan Pengangkutan Lain
TPI000 Industri TPI200 Taman Perindustrian Pembuatan Kelengkapan Pengangkutan Lain Bahagian ini termasuk pembuatan peralatan pengangkutan seperti pembinaan kapal dan pembuatan bot, pembuatan landasan keretapi “rolling stock’’ dan lokomotif, udara dan kapal angkasa dan pembuatan sebahagian darinya.
TPI000 TPI200 TPI224
Pembuatan Perabot
TPI000 Industri TPI200 Taman Perindustrian Pembuatan Perabot Bahagian ini termasuk pembuatan perabot dan produk berkaitan daripada apa jua bahan kecuali batu, konkrit dan seramik. Proses yang digunakan di dalam pembuatan perabot adalah kaedah yang biasa digunakan dalam pembentukan bahan dan pemasangan komponen, termasuk pemotongan, pengacuanan dan proses lamina. Aspek penting dalam proses pengeluaran rekabentuk artikel adalah melibatkan kepentingan nilai estetika kesenian dan fungsi.
TPI000 TPI200 TPI225
Pembuatan Lain
TPI000 Industri TPI200 Taman Perindustrian Pembuatan Lain Bahagian ini termasuk pembuatan pelbagai produk yang tidak diliputi oleh lain-lain bahagian dalam pengkelasan. Termasuk pembuatan barang kemas, bijouterie, instrument muzik, barangan sukan, barang permainan dll.
TPI000 TPI200 TPI226
Pembaikan, Pemasangan Mesin dan Kelengkapan
TPI000 Industri TPI200 Taman Perindustrian Pembaikan, Pemasangan Mesin dan Kelengkapan Bahagian ini termasuk pembaikan khusus barang yang dikeluarkan dalam sektor pembuatan bagi tujuan untuk pembaikan jentera, peralatan dan produk lain dalam keadaan sediakala.
TPI000 TPI200 TPI227
Perkapalan/ Marin
TPI000 Industri TPI200 Taman Perindustrian Perkapalan/ Marin Industri Khas yang berasaskan marin /perkapalan
TPI000 TPI200 TPI228
Pemprosesan Barang Kitar Semula
TPI000 Industri TPI200 Taman Perindustrian Pemprosesan Barang Kitar Semula Pemprosesan bahan/barang kitar semula kepada bahan mentah.
TPI000 TPI300 TPI301
Perlombongan
TPI000 Industri TPI300 Perlombongan/Kuari Perlombongan Kawasan perlombongan bagi mendapatkan mineral seperti emas, bijih timah dan sebagainya
TPI000 TPI300 TPI302
Kuari
TPI000 Industri TPI300 Perlombongan/Kuari Kuari Kawasan untuk mendapatkan bahan batuan seperti granit, batu kapur dan sebagainya
TPI000 TPI400 TPI401
Rumah Pekerja
TPI000 Industri TPI400 Rumah Pekerja Rumah Pekerja Rumah kakitangan pihak swasta yang dibina untuk tujuan penginapan pekerja di dalam kawasan Industri.
TPI000 TPI400 TPI402
Penginapan Pekerja Asing
TPI000 Industri TPI400 Rumah Pekerja Penginapan Pekerja Asing Kemudahan tempat tinggal yang dibangunkan khusus kepada pekerja asing yang digajikan oleh majikan yang sama dan diuruskan oleh majikan itu sendiri atau diserahkan kepada pihak pengurusan berdaftar
TTK000 TTK100 TTK101
Berumput/Semak/ Belukar/Tanah Terbiar
TTK000 Tanah Kosong TTK100 Tanah Tidak Diusahakan Berumput/Semak/ Belukar/Tanah Terbiar Tanah yang ditumbuhi tumbuh-tumbuhan yg kecil-kecil dan rendah
TTK000 TTK200 TTK201
Tapak Projek Dalam Pembinaan
TTK000 Tanah Kosong TTK200 Tanah Pembangunan Tapak Projek Dalam Pembinaan Tanah yang melibatkan kerja tanah, pengubahsuaian, mendirikan bangunan baru atau struktur pasang siap dan pembinaan sementara termasuk pembinaan tempat tinggal, bangunan pejabat, stor dan bangunan awam & utiliti lain.
TTK000 TTK200 TTK202
Tapak Infill
TTK000 Tanah Kosong TTK200 Tanah Pembangunan Tapak Infill Pembangunan di atas tanah kosong sedia ada atau bangunan sediada bersifat sementara yang membolehkan nya dirobohkan dan pembangunan baru dilakukan.
TTK000 TTK200 TTK203
Brownfield
TTK000 Tanah Kosong TTK200 Tanah Pembangunan Brownfield Kawasan brownfield adalah kawasan yang telah dibangunkan tetapi ditinggalkan atau terbiar atau mempunyai struktur pembangunan yang usang atau kawasan pembangunan yang tidak siap sepenuhnya dan terbengkalai. Kawasan ini mungkin tercemar atau tidak tercemar. Tanah kawasan brownfield ini juga termasuk tanah kerajaan atau tanah persendirian.” Istilah brownfield juga meliputi bangunan yang telah lama terbengkalai atau bangunan yang telah siap tetapi tidak terjual. Tafsiran ini juga merujuk kepada projek-projek terbengkalai yang tidak siap dalam tempoh pelaksanaan pembangunan melebihi 10 tahun.