Hubungi Kami

Perbadanan Labuan

Wisma Perbadanan Labuan
Peti Surat 81245
87022 WIlayah Persekutuan Labuan

Tel: 087-408600
Fax: 087-428997
Email:

Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan, boleh hubungi pegawai-pegawai Perbadanan Labuan seperti dibawah :

En. Iskandar bin Raiman
Penolong Pengarah (ICT) III
Jabatan Pengurusan Maklumat

Tel: 087-408630
Fax: 087-428997
Email:
En. Ag. Aizal bin Ag. Anak
Penolong Pengarah Perancangan (Kanan)
Jabatan Perancangan dan Kawalan Bangunan

Tel: 087-408751
Fax: 087-428997
Email:
WISMA PERBADANAN LABUAN
Tel : 087- 408600
Talian Operator
  : 087- 408601
Talian Khidmat Pelanggan
  : 087- 408852
Talian Aduan Awam
Faks : 087- 408699
Pejabat KPE
: 087- 408611
Pej. Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif - Pengurusan
: 087- 408735
Pej. Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif - Pembangunan
: 087- 408756
(Pej. Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif - Perbandaran
   
: 087- 419400
Pejabat Ketua Pegawai Eksekutif
: 087- 428997
Pej. Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif - Pengurusan
: 087- 431478
Pej. Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif - Pembangunan
: 087- 411704
Pej. Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif - Perbandaran