PECAHAN KELUASAN GUNATANAH SEMASA LABUAN (SEHINGGA DISEMBER 2016)Maklumat yang dipaparkan ini merujuk kepada data gunatanah semasa yang telah dikemaskini sehingga Disember 2016
Statistik yang dikeluarkan adalah dijana oleh komputer

 
GunatanahLuas (hek)%
Badan Air1,484,080,425.8694.317
Hutan20,311,237,208.49159.089
Industri122,048,300.2930.355
Infrastruktur dan Utiliti72,043,488.4950.210
Institusi dan Kemudahan Masyarakat241,682,153.8510.703
Komersial44,527,069.2110.130
Pantai1,622,893.0150.005
Pembangunan Bercampur260,084.5650.001
Pengangkutan483,173,664.1921.406
Pertanian10,014,958,972.15029.135
Perumahan593,252,812.7191.726
Tanah Kosong951,972,610.3782.769
Tanah Lapang dan Rekreasi53,390,745.9530.155
JUMLAH34,374,250,429.180100.00