Perkhidmatan yang disediakan di Bahagian Perancangan dan Kawalan Bangunan

 
Pusat Setempat
 1. Memproses permohonan kebenaran merancang (Pelan Susunatur dan Pelan Landskap)
 2. Memproses permohonan pelan pecah sempadan/bahagian/cantuman tanah dan tukar syarat tanah
 3. Memproses permohonan pelan bangunan atau pelan ubahsuai atau pelan rumah sesebuah
 4. Memproses permohonan pelan infrastruktur atau pelan M&E
 5. Mendaftarkan pelan struktur
 6. Memproses permohonan pelan kerja tanah
Pegawai yang boleh dihubungi:
 • En. Tazrudin bin Henarin (087-408761)
 • Pn. Mazlina bt. Othman (087-426697)
 
Perancangan
a. Kawalan Perancangan
 • Membuat pemeriksaan dan memberikan ulasan keatas permohonan-permohonan yang diterima daripada Pusat Setempat
  • Permohonan kebenaran merancang -pelan susunatur dan pelan landskap
  • Permohonan pelan pecah sempadan/bahagian/cantuman tanah dan tukar syarat tanah
 • Membuat pemeriksaan dan memberikan ulasan perancangan berkenaan permohonan lesen
 • Membuat pemeriksaan dan memberikan ulasan perancangan kepada Pejabat Tanah dan Galian
Pegawai yang boleh dihubungi:
 • Pn. Mariam bt. Sikau (087-408754)
 
b. Perancangan Pembangunan
 • Menjalankan kajian-kajian berkaitan perancangan.
  • Kajian rancangan tempatan/rancangan struktur
 • Melaksanakan Program Bandar Selamat yang diurusetia oleh JPBDSM
 • Menyediakan Garis Panduan Perancangan
 • Urusetia Mesyuarat Utiliti WP Labuan
 • Urusetia Nama-nama Geografi peringkat WP Labuan
 • Memberi khidmat nasihat amalan perancangan

Pegawai yang boleh dihubungi:

 • En. Ahmad Fuad Mohd Daim (087 - 408752)
 
Kawalan Bangunan
 • Membuat pemeriksaan dan memberikan ulasan keatas permohonan-permohonan yang diterima daripada Pusat Setempat
  • Permohonan pelan bangunan atau pelan ubahsuai atau pelan rumah sesebuah
  • Permohonan pelan infrastruktur atau pelan M&E
  • Permohonan mendaftarkan pelan struktur
  • Memproses permohonan pelan kerja tanah
 • Membuat pemeriksaan dan memberikan ulasan permohonan lesen berkenaan bangunan
 • Memproses permohonan CFO
 • Memproses permohonan pendaftaran rumah kampung atau pendaftaran kedai runcit atau penyambungan bekalan air dan elektrik
 

Pegawai yang boleh dihubungi

 
 • En. Ag. Aizal bin Ag. Anak (087-408751)
 • En. Markus b. Siah (087-408754)