Sesi demo keseluruhan ini telah diadakan pada 8 November 2017 dan dihadiri oleh pentadbir utama data spatial SMPGL dari Jabatan Perancangan dan Kawalan Bangunan (JPKB), PL. Sesi ini telah dipengerusikan oleh En. Ibrahim bin Tambi, Pengarah JPKB. Sesi ini telah mengenalpasti beberapa penambahbaikan ke atas operasi SMPGL.