Perbadanan Labuan akan melaksanakan proses kemaskini Data SMPGL yang dijangka akan bermula pada 1 April 2019. Kemaskini melibatkan data-data permohonan Pelan Kebenaran Merancang 2017 hingga 2018. Proses kemaskini melibatkan pendigital pelan yang dicetak dan penukaran format data seterusnya dipindahkan ke dalam server agar dapat dipaparkan secara online kepada pengguna.