Perbincangan mengenai perakuan kerja siap pembangunan projek SMPGL telah diadakan pada 12 Disember 2017. Perbincangan ini bertujuan bagi menentukan sama ada projek ini boleh diperakuan siap mengikut spesifikasi atau tidak. Setelah melaksanakan beberapa ujian pencarian secara rawak dan demo keseluruhan, projek ini telah diperakukan telah siap dan telah ditandatangani oleh pengguna utama SMPGL termasuk Pengarah JPKB dan Pengarah JPM pada 15 Disember 2017.