Apakah modul yang terdapat dalam Aplikasi SMPGL ?

Terdapat 8 modul yang terdapat dalam Aplikasi SMPGL iaitu :

  • Modul Pengurusan Data Gunatanah
  • Modul Manual Pengguna Online
  • Modul Pentadbiran
  • Modul Pemetaan Interaktif
  • Modul Login dan Logout
 

Apakah data yang disimpan dalam Aplikasi SMPGL ?

Data yang disimpan dalam Aplikasi SMPGL ialah data geospatial gunatanah semasa, komited dan zoning (Peta Cadangan) yang telah dikemaskini untuk Wilayah Persekutuan Labuan.
 

Adakah pelan interaktif untuk pengguna awam yang disediakan boleh dicetak?

Tidak. Pelan interaktif ini  untuk rujukan sahaja.